Centrálny register zmlúv

Obec Abrahám

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Júl 2022
Zmluva o dielo
4/2022
Doplnená
921 691,87 € AVA-stav, s.r.o. Obec Abrahám
11. November 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
8/2022
297 899,99 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Abrahám
14. August 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
17/2023
70 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Abrahám
15. Február 2023
Kúpna zmluva
2/2023
41 422,00 € Fyzická osoba Obec Abrahám
19. Júl 2022
Mandátna zmluva č.1/2022
5/2022
11 976,00 € AXA Projekt s.r.o. Obec Abrahám
10. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí služby
12/2022
5 500,00 € Sibron s.r.o. Obec Abrahám
16. August 2022
Kúpno predajná zmluva
6/2022
3 250,00 € Fyzická osoba Obec Abrahám
4. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie DPO SR
3/2022
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Abrahám
3. November 2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
7/2022
2 400,00 € N.M.-Audit, spol. s r.o., Obec Abrahám
28. August 2023
Zmluva o dielo
19/2023
1 800,00 € Bánovská regionálna rozvojová agentúra Obec Abrahám
30. Marec 2023
Licenčná zmluva
6/2023
1 593,00 € 3W Slovakia, s.r.o. Obec Abrahám
10. Júl 2023
Mandátna zmluva
9/2023
1 500,00 € Ing. Miroslav Polonec Obec Abrahám
16. Apríl 2024
Strana 1 z 7 Zmluva o poskytnutí služieb č. 2/ 2024
8/2024
1 500,00 € Ing. Ingrid Lipovská CONSULTING Obec Abrahám
28. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
18/2023
1 000,00 € Fond na podporu umenia Obec Abrahám
18. Marec 2024
Zmluva o vytvorení webového sídla a poskytnutí súvisiacich služieb
4/2024
800,00 € Alphabet service s.r.o., Košice Obec Abrahám
27. Február 2023
Zmluva č.ZO/2023TTZ11676-1
3/2023
60,00 € Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. Obec Abrahám
21. Apríl 2022
Kúpno predajná zmluva
1/2022
0,00 € Obec Abrahám Fyzická osoba
27. Apríl 2022
Zámenná zmluva - zámena pozemkov
2/2022
0,00 € Fyzická osoba Obec Abrahám
31. Máj 2022
Rámcová zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov
bio2022/nr1004
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Obec Abrahám
1. Jún 2022
Zmluva o termínovanom úvere
06/003/14
0,00 € Prima banka Slovensko a.s. Obec Abrahám