Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/35/19B/7
388 613,29 € Mestský podnik Snina, s. r. o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
27. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/35/19B/6
81 748,86 € IMUNITAS s. r. o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
25. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/35/19B/5
114 900,64 € MATADEX - SK s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
25. Marec 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 10/2024
10/2024
960,00 € Jana Brcková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
21. Marec 2024
Zmluva č. 1/2024 – SPODaSK o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu projektu – „Výchovný skupinový program, sociálny skupinový program“ uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a Zákona č. 305/2005 Z. z.
1/2024
18 000,00 € Centrum pre deti a rodiny DRaK Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
21. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/35/054/59
6 104,16 € Mesto Humenné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
20. Marec 2024
Dodatok ŠR
23/35/054/1033-1
0,00 € Obec Brezovec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
20. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/35/054/24
3 391,20 € Obec Zbudské Dlhé Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
20. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/35/054/16
169,56 € Obec Brestov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
20. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/35/054/38
339,12 € Obec Slovenské Krivé Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
20. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/35/054/41
508,68 € Obec Závada Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
20. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/35/054/34
169,56 € Obec Víťazovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
20. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/35/19B/4
84 197,57 € POMÁHAJ A CHRÁŇ o.z. r.s.p Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
20. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/35/054/30
339,12 € Obec Lieskovec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
20. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/35/054/18
169,56 € Obec Ruská Kajňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
20. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/35/054/31
169,56 € Obec Vyšné Ladičkovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
20. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/35/054/54
1 695,60 € Obec Ulič Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
20. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/35/054/20
169,56 € Obec Koškovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
20. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/35/054/33
3 221,64 € Obec Stakčín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
20. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/35/054/42
339,12 € Obec Košarovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné