Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/35/54X/6
6 619,32 € TIPBAR s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
24. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/35/54X/7
6 178,02 € PHHE, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
23. Máj 2024
Dodatok č. 1 k dohode o poskytnutí príspevku podľa § 19b zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
24/35/19B/3-1
0,00 € Jana Bezegová ROBEN r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
23. Máj 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 20/2024
20/2024
120,43 € Ivona Ondicová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
23. Máj 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 21/2024
21/2024
120,43 € Ivona Ondicová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
23. Máj 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 22/2024
22/2024
120,43 € Ivona Ondicová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
23. Máj 2024
Dodatok ŠR
24/35/54X/3-1
0,00 € Nexis Fibers a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
22. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/35/19B/8-1
0,00 € KALUSO s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
22. Máj 2024
Dodatok č. 1 k dohode o poskytnutí príspevku podľa § 19b zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
24/35/19B/5-1
0,00 € MATADEX - SK s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
22. Máj 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/35/054/383
263,76 € Obec Kolonica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
21. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
Č.zmluvy: 24/35/19B/4-1
0,00 € POMÁHAJ A CHRÁŇ o.z. r.s.p Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
21. Máj 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - NP
24/35/19B/9
37 672,40 € MATADEX - SK s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
21. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/35/19B/6-1
0,00 € IMUNITAS s. r. o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
20. Máj 2024
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
24/35/010/2
0,00 € Obec Runina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
17. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/35/54X/4
6 619,32 € Ing. Zdenko Čopák - RETURN Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
15. Máj 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 16/2024
16/2024
2 268,60 € Veronika Kepičová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
15. Máj 2024
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
24/35/010/9
0,00 € Obec Zbudské Dlhé Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
14. Máj 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 19/2024
19/2024
2 309,60 € Dana Lecková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
7. Máj 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 18/2024
18/2024
255,00 € Kristína Goroľová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
29. Apríl 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 15/2024
15/2024
560,00 € Miroslav Fesič Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné