Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. November 2012
Dodatok k zmluve NP V -2/HE
NP V -2/HE
1 300 313,63 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
2. Október 2012
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 27110130016/HE
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 27110130016/HE
1 126 135,78 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
6. Jún 2013
Zmluva o poskytnutí NFP č.z.162/OKMPESF/2013/NP XXXI/HE
162/OKMPESF/2013/NP XXXI/HE
1 118 860,00 € Úrad PSVR Humenné, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,
1. December 2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 290/OKMPESF/2014/HE
290/OKMPESF/2014/HE
881 063,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Brati0slava
30. November 2012
Zmluva o poskytnutí NFP č. z. 401/OKMPESF/2012/NP XXI/HE
Zmluva o poskytnutí NFP č. z. 401/OKMPESF/2012/NP XXI/HE
801 138,76 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
26. Apríl 2024
Dohoda §54, NP Ľudia a hrady – krok k sociálnej ekonomike
24/35/054/350
604 737,66 € Obec Jasenov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
27. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/35/19B/7
388 613,29 € Mestský podnik Snina, s. r. o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
8. Júl 2014
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: 241/OKMPESF/2014/HE
241/OKMPESF/2014/HE
Doplnená
352 297,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
24. Apríl 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/35/19B/5
351 049,34 € Mestský podnik Snina, s. r. o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
20. Február 2013
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
400/OKMPESF/2012/NP XX/HE
320 446,36 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
27. November 2012
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
394/OKMPESF/2012/NP Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK/HE
Doplnená
292 740,84 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
26. Apríl 2024
Dohoda §54, NP Ľudia a hrady – krok k sociálnej ekonomike
24/35/054/353
291 795,89 € Obec Brekov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
17. September 2013
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
197/OKMPESF/2013/NP XXIA/HE
Doplnená
274 471,85 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
9. December 2013
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: 224/OKMPESF/2013/NP XXXV/HE
224/OKMPESF/2013/NP XXXV/HE
266 386,00 € Úrad PSVR Humenné Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
31. December 2014
Dodatok č. 13 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NP XXV-2/HE
Dodatok č. 13 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NP XXV-2/HE
266 285,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné Ústredie PSVR Bratislava
27. Apríl 2020
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvorenia pracovných miest pre UoZ a znevýhodnených UoZ v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva v rámci národného projektu "Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva-2" podľa § 54 ods. 1
Dohoda č 20/35/054/116
215 434,40 € Obec Jasenov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
29. Apríl 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/35/53G/7
206 504,34 € Mestský podnik Snina, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
26. Máj 2014
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: 189/OKMPESF/2014/NPXI-2-Zvyšovanie efektivity v SR/HE
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: 189/OKMPESF/2014/NPXI-2-Zvyšovanie efektivity v SR/HE
Doplnená
198 996,33 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
24. Marec 2022
Dohoda č. 22/35/054/16 o poskytnutí investičnej pomoci v rámci NP "Investičná pomoc pre sociálne podniky - nenávratná zložka - Opatrenie č. 4"
22/35/054/16
Doplnená
192 758,00 € MATADEX - SK, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
3. Máj 2018
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest pre UoZ a znevýhodnených UoZ v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva v rámci národného projektu "Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva-2" podľa § 54 ods. 1
Dohoda č.18/35/054/17
Doplnená
179 781,20 € Obec Jasenov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné