Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Jún 2012
DOHODA číslo: 123/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Absolventská prax 2“
123/§51/2012
0,00 € Anna Ermová Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
28. Jún 2012
Dohoda číslo: 124/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Absolventská prax 2“
124/§51/2012
0,00 € KRÍDLA s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
28. Jún 2012
Dohoda číslo: 125/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Absolventská prax 2“
125/§51/2012
0,00 € Obec Hrabovec n/Laborcom Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
28. Jún 2012
Dohoda číslo: 126/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Absolventská prax 2“
126/§51/2012
0,00 € Miroslav Saluga Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
28. Jún 2012
Dohoda číslo: 128/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Absolventská prax 2“
128/§51/2012
0,00 € Štefánia Jankajová Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
28. Jún 2012
Dohoda číslo: 129/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Absolventská prax 2“
129/§51/2012
0,00 € CORADO, s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
28. Jún 2012
Dohoda číslo: 130/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Absolventská prax 2“
130/§51/2012
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
10. Júl 2012
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 3110305 o nájme a podnájme nebytových priestorov
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 3110305
0,00 € Mesto Humenné Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
17. Júl 2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 82/OKP/2012/NP Absolventská prax 2/HE
Dodatok č. 1 k 82/OKP/2012/NP
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Humenné Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
25. Júl 2012
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP, č. 27110130016/HE
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP, č. 27110130016/HE
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
25. Júl 2012
Dohoda o skončení nájmu
4/2012
0,00 € Únia žien Slovenska, Okresná organizácia Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
31. Júl 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Absolventská prax 2“
131/§51/2012
0,00 € Marcela Galandová - GAMECO Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
31. Júl 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Absolventská prax 2“
132/§51/2012
0,00 € Marián Burda - LAGUNA ŠTÝL Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
31. Júl 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Absolventská prax 2“
133/§51/2012
0,00 € Martin Packo Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
31. Júl 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Absolventská prax 2“
134/§51/2012
0,00 € Obec Modrá nad Cirochou Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
31. Júl 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Absolventská prax 2“
135/§51/2012
0,00 € Emil Pošefka Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
31. Júl 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Absolventská prax 2“
136/§51/2012
0,00 € Humenská televízia s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
8. August 2012
Dohoda číslo 01/§ 49a/2012/ŠR o zapracovaní znevýhodneného uchádzača o zamestnanie pred prijatím do zamestnania
01/§ 49a/2012/ŠR
0,00 € INSTAV-CONSULTING s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
13. August 2012
NP HP SR dodatok č. 1 HE
dodatok č. 1 HE
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
15. August 2012
Dodatok číslo 1 k dohode č. 52/§50a-PS/2011/ŠR
52/§50a-PS/2011/ŠR- dodatok č. 1
0,00 € Martin Onderčin - FIRMA LEXUS Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné