Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Apríl 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/35/060/9
4 709,05 € Jana Dzubaiová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
3. Apríl 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/35/060/7
4 709,05 € Tímea Chrinová Hobby Kreatívka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
3. Apríl 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/35/060/4
4 709,05 € Silvia Blašková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
3. Apríl 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/35/060/8
4 709,05 € Mgr. Peter Belančin DIAMANT TRAVEL AGENCY Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
3. Apríl 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/35/060/3
4 709,05 € Martina Morozová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
3. Apríl 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/35/060/5
4 709,05 € Svetlana Marcinová - ExpertProMax Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
2. Apríl 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/35/060/6
4 230,37 € Kveta Merčáková - WoW- Second Hand Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
28. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/35/060/2
9 418,10 € Attila Antal Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
28. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/35/19B/8
95 593,48 € KALUSO s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
27. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/35/19B/7
388 613,29 € Mestský podnik Snina, s. r. o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
27. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/35/19B/6
81 748,86 € IMUNITAS s. r. o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
25. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/35/19B/5
114 900,64 € MATADEX - SK s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
25. Marec 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 10/2024
10/2024
960,00 € Jana Brcková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
21. Marec 2024
Zmluva č. 1/2024 – SPODaSK o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu projektu – „Výchovný skupinový program, sociálny skupinový program“ uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a Zákona č. 305/2005 Z. z.
1/2024
18 000,00 € Centrum pre deti a rodiny DRaK Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
21. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/35/054/59
6 104,16 € Mesto Humenné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
20. Marec 2024
Dodatok ŠR
23/35/054/1033-1
0,00 € Obec Brezovec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
20. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/35/054/24
3 391,20 € Obec Zbudské Dlhé Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
20. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/35/054/16
169,56 € Obec Brestov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
20. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/35/054/38
339,12 € Obec Slovenské Krivé Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
20. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/35/054/41
508,68 € Obec Závada Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné