Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Február 2024
Dodatok ŠR
23/35/054/1042-1
0,00 € Obec Lukačovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
1. Február 2024
Dodatok ŠR
23/35/054/1045-1
0,00 € Obec Černina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
1. Február 2024
Dodatok ŠR
23/35/054/1055-1
0,00 € Obec Hrubov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
1. Február 2024
Dodatok ŠR
23/35/054/1041-1
0,00 € Obec Nižná Sitnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
30. Január 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/35/19B/1
9 841,72 € Mestský podnik Snina, s. r. o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
18. Január 2024
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/35/010/86
0,00 € Mesto Humenné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
18. Január 2024
Dodatok k dohode § 10 PvHN, oznámenie o zmene podmienok
23/35/010/113-1
0,00 € Centrum voľného času, Námestie slobody 1736/48, Humenné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
17. Január 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 2/2024
2/2024
426,75 € Monika Hrehová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
10. Január 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 31/2023
31/2023
1 827,90 € Kristína Dunajová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
9. Január 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 1/2024
1/2024
1 408,27 € Stanislav Rusnak Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
27. December 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/35/060/39
441,85 € Mgr. Mária Cichá Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
21. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/35/010/105
0,00 € Základná škola, Kudlovská 11, Humenné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
19. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/35/010/80
0,00 € Obec Nižná Jablonka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
19. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/35/010/114
0,00 € Obec Dedačov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
18. December 2023
Dohoda §54, Podpora obcí zasiahnutých zemetrasením
23/35/054/1058
5 465,40 € Obec Pakostov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
15. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/35/010/91
0,00 € Obec Chlmec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
15. December 2023
Dohoda §54, Podpora obcí zasiahnutých zemetrasením
23/35/054/1056
5 465,40 € Obec Jankovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
15. December 2023
Dohoda §54, Podpora obcí zasiahnutých zemetrasením
23/35/054/1057
5 465,40 € Obec Topoľovka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
12. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/35/010/103
0,00 € Obec Kamenica nad Cirochou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
12. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/35/010/120
0,00 € Obec Lackovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné