Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola dopravná

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Február 2023
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV - telocvične
č.2/šk.r.2022/2023
0,00 € Stredná odborná škola dopravná Mládežnícky basketbalový klub Žilina
13. Február 2023
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV - telocvične
č.3/šk.r.2022/2023
0,00 € Stredná odborná škola dopravná Mládežnícky basketbalový klub Victória Žilina
13. Február 2023
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV - telocvične
č.5/šk.r.2022/2023
0,00 € Stredná odborná škola dopravná Benet LTC - združenie
13. Február 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme
20230202
0,00 € Stredná odborná škola dopravná EMŽU s.r.o.,
9. Február 2023
Dodatok č,1 k zmluve o nájme nebytových priestorov
č.1/šk.r.2022/2023
0,00 € Stredná odborná škola dopravná Ing. Lukáš Chudoba
2. Február 2023
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávrtného finančného príspevku
OPĽZ/55/2020
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Stredná odborná škola dopravná
1. Február 2023
Zmluva o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaži žiakov základných a stredných škôl v roku 2023
RÚŠSZA-OM-2023/003/41-AT
500,00 € Regionálny úrad školskej správy v Žiline Stredná odborná škola dopravná
19. Január 2023
Dohoda o používaní vlastného motorového vozidla na pracovnej ceste
CU02-2023
0,00 € Ing. Monika Fabiniová Stredná odborná škola dopravná
18. Január 2023
Dohoda o používaní vlastného motorového vozidla na pracovnej ceste
230118
0,00 € Bc. Igor Večerík Stredná odborná škola dopravná
17. Január 2023
Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
97903072
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Stredná odborná škola dopravná
17. Január 2023
Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
97976562
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Stredná odborná škola dopravná
16. December 2022
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č.03/2022
č.03/2022
0,00 € Jakub Ilavský s.r.o. Stredná odborná škola dopravná
20. December 2022
Zmluva o predaji motorových palív a iných tovarov a služieb prostredníctvom palivových MOL Group GOLD kariet
SN_NSF_55130_02z_220093
0,00 € Slovnaft a.s. Stredná odborná škola dopravná
29. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
48
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Stredná odborná škola dopravná
23. December 2022
Dohoda o preddavkových platbách na rok 2023
470215
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Stredná odborná škola dopravná
23. December 2022
Dohoda o preddavkových platbách na rok 2023
470383
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Stredná odborná škola dopravná
15. December 2022
Rámcová dohoda č.06/2022
č.06/2022
10 086,66 € INMEDIA, spol. s.r.o. Stredná odborná škola dopravná
13. December 2022
Darovacia zmluva - Finančný dar
č.17/2022/SOSDZA-42
800,00 € WocaBee s.r.o. Stredná odborná škola dopravná
9. December 2022
Zmluva o spolupráci
č.120/2022
0,00 € Univerzita Mateja Bela v BB Stredná odborná škola dopravná
5. December 2022
Objednávka s akceptáciou na prenájom umývacieho zariadenia a poskytovanie serv. služieb
17/2022/SOSDZA-40
0,00 € NCH Slovakia s.r.o. Stredná odborná škola dopravná