Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola dopravná

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Apríl 2024
Zmluva o nájme pozemku 01/2024
11/2024/SOSDZA-9
200,00 € Stredná odborná škola dopravná Ing. Dalibor Krupa
25. Marec 2024
Dohoda o používaní vlastného motorového vozidla na pracovnej ceste č.4/2024
11/2024/SOSDZA-8
0,00 € Ing. Emerencia Remetová Stredná odborná škola dopravná
13. Marec 2024
Dodatok č.8 k Zmluve o dočasnom užívaní pozemku a o úhrade za dočasné užívanie pozemku zo dňa 20.09.2005
11/2024/SOSDZA-7
0,00 € SIRS-Development, a.s. Stredná odborná škola dopravná
1. Marec 2024
Dodatok č.3 k Zmluve o nájme pozemku č. 01/2021 zo dňa 22.02.2021 v zneni Dodatku č.1 zo dňa 16.02.2022 a Dodatku č.2 zo dňa 17.02.2023
11/2024/SOSDZA-5
0,00 € Stredná odborná škola dopravná Akzent BigBoars, a.s.
19. Február 2024
ZMLUVA č. KŠ / ZO/2024ŠKŠ24514-3 O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI ŠIKANY A KYBERŠIKANY
11/2024/SOSDZA-6
0,00 € Kyberšikana s.r.o. Stredná odborná škola dopravná
4. Február 2024
Dohoda o používaní vlastného motorového vozidla na pracovnej ceste č.3/24
11/2024/SOSDZA-4
0,00 € Mgr. Paula Panáková Stredná odborná škola dopravná
30. Január 2024
Zmluva č.ZO/2024WBS24514-2 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa
11/2024/SOSDZA-3
0,00 € Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. Stredná odborná škola dopravná
10. Január 2024
Dohoda o používaní vlastného motorového vozidla na pracovnej ceste
02/24
0,00 € Ing. Monika Fabiniová Stredná odborná škola dopravná
9. Január 2024
Dohoda o používaní vlastného motorového vozidla na pracovnej ceste
01/2024
0,00 € Mgr. Mária Síkorová Stredná odborná škola dopravná
8. Január 2024
Zmluva o predaji motorových palív a iných tovarov a služieb prostredníctvom palivovaých MOL kariet spoločnosti SLOVNAFT, a.s.
17/2023/SOSDZA-61
15 000,00 € SLOVNAFT, a.s. Stredná odborná škola dopravná
13. December 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - čiastková zmluva
17/2023/SOSDZA-60
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola dopravná
13. December 2023
Dohoda o preddavkových platbách na rok 2024
17/2023/SOSDZA-58
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Stredná odborná škola dopravná
13. December 2023
Dohoda o preddavkových platbách na rok 2024
17/2023/SOSDZA-59
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Stredná odborná škola dopravná
28. November 2023
Zmluva o ubytovaní v ŠI SOŠDZA pre účastníkov programu Scania Mladí profesionáli
17/2023/SOSDZA-57
0,00 € Stredná odborná škola dopravná Scania Slovakia s.r.o.
21. November 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 31.08.2023 uzavretý podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami
17/2023/SOSDZA-56
0,00 € Montagne, a.s. skrátená forma MTG, a.s. Stredná odborná škola dopravná
15. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 31.08.2023 uzavretý podľa ustanovenia § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
17/2023/SOSDZA-55
8 639,14 € Montagne, a.s. skrátená forma MTG, a.s. Stredná odborná škola dopravná
10. November 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
17/2023/SOSDZA-54
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR Stredná odborná škola dopravná
12. Október 2023
Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov - telocvične č.3/šk.r./2023/2024
17/2023/SOSDZA-52
0,00 € Stredná odborná škola dopravná Mládežnický basketbalový klub Victoria Žilina
12. Október 2023
Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov - telocvične č.3/šk.r./2023/2024
17/2023/SOSDZA-53
0,00 € Stredná odborná škola dopravná Mládežnický basketbalový klub Žilina
9. Október 2023
Darovacia zmluva
17/2023/SOSDZA-51
3 000,00 € Scania Slovakia s.r.o. Stredná odborná škola dopravná