Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola dopravná

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. September 2023
Zmluva o spolupráci na projekte digitálny žiak
17/2023/SOSDZA-47
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR Stredná odborná škola dopravná
14. September 2023
Darovacia zmluva
17/2023/SOSDZA-46
67,00 € Nadácia KIA Slovakia Stredná odborná škola dopravná
14. September 2023
Darovací smlouva
17/2023/SOSDZA-48
13 572,00 € Robert Bosh odbytová s.r.o. Stredná odborná škola dopravná
8. September 2023
Zmluva o dielo a zmluva o poskytovaní služieb č. RTA24082301
17/2023/SOSDZA-45
403,20 € GX Solutions, a.s. Stredná odborná škola dopravná
5. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične č.1/šk.r.2023/2024
17/2023/SOSDZA-43
0,00 € Stredná odborná škola dopravná Ing. Lukáš Chudoba
4. September 2023
Zmluva č.2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_169 o vzájomnej spolupráci pri implementácií projektových aktivít v rámci nárdného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"
17/2023/SOSDZA-44
0,00 € Stredná odborná škola dopravná Národný inštitút vzdelávania a mládeže
4. September 2023
Dohoda o grante pre program Erasmus+, Projekt č.2023-1-SK01-KA122-VET-000131092
17/2023/SOSDZA-38
58 848,00 € Stredná odborná škola dopravná Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
4. September 2023
Zmluva o nájme nebytového priestorov - telocvične č.2/šk.r.2023/2024
17/2023/SOSDZA-42
0,00 € Stredná odborná škola dopravná Mládežnicky basketbalový klub Žilina
4. September 2023
Zmluva o nájme nebytového priestorov - telocvične č.3/šk.r.2023/2024
17/2023/SOSDZA-41
0,00 € Stredná odborná škola dopravná Mládežnicky basketbalový klub Victória Žilina
31. August 2023
Zmluva o dielo
17/2023/SOSDZA-39
58 061,04 € Montagne, a.s. Stredná odborná škola dopravná
8. August 2023
Zmluva o nájme
17/2023/SOSDZA-37
7 806,45 € Andrea Kubalová Stredná odborná škola dopravná
21. Jún 2023
Rámcová dohoda č. 4/2023
17/2023/SOSDZA-36
15 007,05 € Lamron s.r.o., Stredná odborná škola dopravná
9. Jún 2023
Rámcová dohoda č. 3/2023
17/2023/SOSDZA-35
11 967,71 € INMEDIA, spol. s.r.o. Stredná odborná škola dopravná
5. Jún 2023
Dodatok č.5 k zmluve o dielo
17/2023/SOSDZA-34
0,00 € CERBEROS s.r.o. Stredná odborná škola dopravná
30. Máj 2023
Rámcová dohoda č. 2/2023
17/2023/SOSDZA-33
20 818,73 € Jakub Ilavský s.r.o. Stredná odborná škola dopravná
26. Máj 2023
Dohoda o používaní vlastného motorového vozidla na pracovnej ceste
17/2023/SOSDZA-32
0,00 € Mgr. Paula Panáková Stredná odborná škola dopravná
19. Máj 2023
Rámcová dohoda č. 1/2023
17/2023/SOSDZA-31
13 869,98 € INMEDIA, spol. s.r.o. Stredná odborná škola dopravná
19. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
17/2023/SOSDZA-30
775,00 € ASO VENDING s.r.o. Stredná odborná škola dopravná
10. Máj 2023
Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
17/2023/SOSDZA-29
33 488,00 € SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Stredná odborná škola dopravná
10. Máj 2023
Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
17/2023/SOSDZA-28
16 212,00 € SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Stredná odborná škola dopravná