Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola dopravná

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Apríl 2022
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č.02/2021
Rámcová dohoda č.02/2021
0,00 € Jakub Ilavský s.r.o. Stredná odborná škola dopravná
5. Apríl 2022
Dodatok č.2
Zmluva o bežnom účte č.7000483753/8180
0,00 € Štátna pokladnica Stredná odborná škola dopravná
7. Apríl 2022
Dodatok č.1
Zmluva o nájme
0,00 € EMŽU s.ro., Eva Žuchová Stredná odborná škola dopravná
30. Apríl 2022
Zmluva o nájme tenisových dvorcov č. 2/2022
2/2022
0,00 € TJ Štátny skúšobný ústav dopravnej a stavebnej techniky Stredná odborná škola dopravná
6. Máj 2022
Dodatok č.2 k Zmluve o bežnom účte
Dodatok č.2
0,00 € Štátna pokladnica Stredná odborná škola dopravná
17. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu
Zmluva
0,00 € Enviro ways, s.r.o. Stredná odborná škola dopravná
25. Máj 2022
Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci pre zaistenie výkonu odbornej praxe medzi vysielajúcou a prijímajúcou organizáciou z dňa 21.01.2019
Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci pre zaistenie výkonu odbornej praxe medzi vysielajúcou a prijímajúcou organizáciou z dňa 21.01.2019
0,00 € AGAMOS, s.r.o. Stredná odborná škola dopravná
15. Júl 2022
Dodatok č.1 k Zmluve 2020_MPC_NP_PoP_SŠ_070
2020_MPC_NP_PoP_SŠ_070
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Stredná odborná škola dopravná
26. August 2022
Zmluva o ubytovaní a stravovaní v Školskom internáte Strednej odbornej školy dopravnej pre účastníkov programu Scania Mladí profesionáli
-
0,00 € Scania Slovakia s.r.o., Stredná odborná škola dopravná
6. September 2022
Zmluva o vypracovaní projektu Erasmus+SK01 KA122 a jeho realizácií
SK01 KA122
0,00 € Mgr. Jozefína Malecová - EUROAKADÉMIA Stredná odborná škola dopravná
6. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov telocvične č.2/šk.r.2022/2023
2/šk.r.2022/2023
0,00 € Mládežnický basketbalový klub Žilina Stredná odborná škola dopravná
6. September 2022
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV – telocvične č. 3 /šk.r.2022/2023
3/šk.r.2022/2023
0,00 € Mládežnícky basketbalový klub Victória Žilina Stredná odborná škola dopravná
14. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov telocvične
č.4/šk.r.2022/2023
0,00 € Vlčí Parkour, o.z. Stredná odborná škola dopravná
14. September 2022
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV – telocvične
č.6/šk.r.2022/2023
0,00 € Gymnathlon Slovensko Stredná odborná škola dopravná
23. September 2022
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV – telocvične
č.5/šk.r.2022/2023
0,00 € Benet LTC - združenie Stredná odborná škola dopravná
23. September 2022
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV – telocvične
č.1/šk.r.2022/2023
0,00 € Ing. Lukáš Chudoba Stredná odborná škola dopravná
14. Október 2022
Dodatok č.10
č. 20120806/21450
0,00 € DSI Data, a.s. Stredná odborná škola dopravná
22. November 2022
Výpoveď Rámcovej dohody č.02/2022
č.02/2022
0,00 € Ryba Žilina, spol. s.r.o. Stredná odborná škola dopravná
23. November 2022
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č.1/2022
Rámcova dohoda č.1/2022
0,00 € INMEDIA, spol. s.r.o. Stredná odborná škola dopravná
23. November 2022
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č.4/2022
Ramcova dohoda č.4/2022
0,00 € INMEDIA, spol. s.r.o. Stredná odborná škola dopravná