Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Stredná odborná škola dopravná

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Jún 2023
Dodatok č.5 k zmluve o dielo
17/2023/SOSDZA-34
0,00 € CERBEROS s.r.o. Stredná odborná škola dopravná
30. Máj 2023
Rámcová dohoda č. 2/2023
17/2023/SOSDZA-33
20 818,73 € Jakub Ilavský s.r.o. Stredná odborná škola dopravná
26. Máj 2023
Dohoda o používaní vlastného motorového vozidla na pracovnej ceste
17/2023/SOSDZA-32
0,00 € Mgr. Paula Panáková Stredná odborná škola dopravná
19. Máj 2023
Rámcová dohoda č. 1/2023
17/2023/SOSDZA-31
13 869,98 € INMEDIA, spol. s.r.o. Stredná odborná škola dopravná
19. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
17/2023/SOSDZA-30
775,00 € ASO VENDING s.r.o. Stredná odborná škola dopravná
10. Máj 2023
Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
17/2023/SOSDZA-29
33 488,00 € SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Stredná odborná škola dopravná
10. Máj 2023
Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
17/2023/SOSDZA-28
16 212,00 € SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Stredná odborná škola dopravná
27. Apríl 2023
Zmluva o nájme tenisových kurtov
17/2023/SOSDZA-27
1 300,00 € Stredná odborná škola dopravná TJ Štátny skúšobný ústav dopravnej a stavebnej techniky
18. Apríl 2023
Dodatok č.7 k Zmluve o dočasnom užívaní pozemku a o úhrade za dočasné užívanie pozemku zo dňa 20.09.2005...
17/2023/SOSDZA-26
250,00 € SIRS-Development, a.s. Stredná odborná škola dopravná
31. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č.1/2023
17/2023/SOSDZA-23
21 666,66 € Jana Halabicová Stredná odborná škola dopravná
31. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č.3/2023
17/2023/SOSDZA-25
21 666,66 € Ing. Ján Lukáč Stredná odborná škola dopravná
31. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č.2/2023
17/2023/SOSDZA-24
21 666,66 € Mgr. Ferdinand Papaj Stredná odborná škola dopravná
23. Marec 2023
Dohoda o používaní vlastného motorového vozidla na pracovnej ceste
17/2023/SOSDZA-22
0,00 € Mgr. Mária Síkorová Stredná odborná škola dopravná
21. Marec 2023
Kolektívna zmluva na rok 2023
17/2023/SOSDZA-20
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Strednej odbornej škole dopravnej Stredná odborná škola dopravná
21. Marec 2023
Dohoda o používaní vlastného motorového vozidla na pracovnej ceste
17/2023/SOSDZA-21
0,00 € Ing. Emerencia Remetová Stredná odborná škola dopravná
2. Marec 2023
Zmluva o nájme pozemku 01/2023
17/2023/SOSDZA-16
190,00 € Stredná odborná škola dopravná Ing. Dalibor Krupa
2. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí grantu č. 23031
17/2023/SOSDZA-17
500,00 € Nadácia Kia Slovakia Stredná odborná škola dopravná
2. Marec 2023
Dodatok č. 1/2023 k zmluve o poskytovaní odbornej pomoci ev.č, zmluvy ZŠ/083/2022
17/2023/SOSDZA-18
0,00 € Prvá zváračská, a.s. Stredná odborná škola dopravná
23. Február 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
230223
0,00 € aSc Applied Software Consiltants s.r.o., Stredná odborná škola dopravná
20. Február 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme pozemku č. 01/2021 zo dňa 22.02.2021 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 16.02.2022
č.01/2021
0,00 € Stredná odborná škola dopravná Akzent BigBoard, a.s.