Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Stredná odborná škola dopravná

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2023
Zmluva o ubytovaní v ŠI SOŠDZA pre účastníkov programu Scania Mladí profesionáli
17/2023/SOSDZA-57
0,00 € Stredná odborná škola dopravná Scania Slovakia s.r.o.
21. November 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 31.08.2023 uzavretý podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami
17/2023/SOSDZA-56
0,00 € Montagne, a.s. skrátená forma MTG, a.s. Stredná odborná škola dopravná
15. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 31.08.2023 uzavretý podľa ustanovenia § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
17/2023/SOSDZA-55
8 639,14 € Montagne, a.s. skrátená forma MTG, a.s. Stredná odborná škola dopravná
10. November 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
17/2023/SOSDZA-54
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR Stredná odborná škola dopravná
12. Október 2023
Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov - telocvične č.3/šk.r./2023/2024
17/2023/SOSDZA-52
0,00 € Stredná odborná škola dopravná Mládežnický basketbalový klub Victoria Žilina
12. Október 2023
Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov - telocvične č.3/šk.r./2023/2024
17/2023/SOSDZA-53
0,00 € Stredná odborná škola dopravná Mládežnický basketbalový klub Žilina
9. Október 2023
Darovacia zmluva
17/2023/SOSDZA-51
3 000,00 € Scania Slovakia s.r.o. Stredná odborná škola dopravná
29. September 2023
Dodatok č.1 k čiastkovej zmluve o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku uzatvorenej na základe rámcovej dohody č. 1205/2022/OSMai/2022
17/2023/SOSDZA-50
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Stredná odborná škola dopravná
26. September 2023
Smlouva o zajištění akce č. 105/2023
17/2023/SOSDZA-49
0,00 € Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, přispěvková organizace Stredná odborná škola dopravná
20. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične č.4/šk.r.2023/2024
17/2023/SOSDZA-40
0,00 € Stredná odborná škola dopravná Benet LTC - združenie
14. September 2023
Zmluva o spolupráci na projekte digitálny žiak
17/2023/SOSDZA-47
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR Stredná odborná škola dopravná
14. September 2023
Darovacia zmluva
17/2023/SOSDZA-46
67,00 € Nadácia KIA Slovakia Stredná odborná škola dopravná
14. September 2023
Darovací smlouva
17/2023/SOSDZA-48
13 572,00 € Robert Bosh odbytová s.r.o. Stredná odborná škola dopravná
8. September 2023
Zmluva o dielo a zmluva o poskytovaní služieb č. RTA24082301
17/2023/SOSDZA-45
403,20 € GX Solutions, a.s. Stredná odborná škola dopravná
5. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične č.1/šk.r.2023/2024
17/2023/SOSDZA-43
0,00 € Stredná odborná škola dopravná Ing. Lukáš Chudoba
4. September 2023
Zmluva č.2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_169 o vzájomnej spolupráci pri implementácií projektových aktivít v rámci nárdného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"
17/2023/SOSDZA-44
0,00 € Stredná odborná škola dopravná Národný inštitút vzdelávania a mládeže
4. September 2023
Dohoda o grante pre program Erasmus+, Projekt č.2023-1-SK01-KA122-VET-000131092
17/2023/SOSDZA-38
58 848,00 € Stredná odborná škola dopravná Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
4. September 2023
Zmluva o nájme nebytového priestorov - telocvične č.2/šk.r.2023/2024
17/2023/SOSDZA-42
0,00 € Stredná odborná škola dopravná Mládežnicky basketbalový klub Žilina
4. September 2023
Zmluva o nájme nebytového priestorov - telocvične č.3/šk.r.2023/2024
17/2023/SOSDZA-41
0,00 € Stredná odborná škola dopravná Mládežnicky basketbalový klub Victória Žilina
31. August 2023
Zmluva o dielo
17/2023/SOSDZA-39
58 061,04 € Montagne, a.s. Stredná odborná škola dopravná