Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola dopravná

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Júl 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU
2022-1-SK01-KA122-VET-000077310
53 930,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Stredná odborná škola dopravná
10. Máj 2023
Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
17/2023/SOSDZA-29
33 488,00 € SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Stredná odborná škola dopravná
31. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č.1/2023
17/2023/SOSDZA-23
21 666,66 € Jana Halabicová Stredná odborná škola dopravná
31. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č.3/2023
17/2023/SOSDZA-25
21 666,66 € Ing. Ján Lukáč Stredná odborná škola dopravná
31. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č.2/2023
17/2023/SOSDZA-24
21 666,66 € Mgr. Ferdinand Papaj Stredná odborná škola dopravná
30. Máj 2023
Rámcová dohoda č. 2/2023
17/2023/SOSDZA-33
20 818,73 € Jakub Ilavský s.r.o. Stredná odborná škola dopravná
10. Máj 2023
Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
17/2023/SOSDZA-28
16 212,00 € SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Stredná odborná škola dopravná
1. Jún 2022
Rámcová dohoda č.3/2022
3/2022
14 602,95 € Jakub Ilavský s.r.o. Stredná odborná škola dopravná
19. Máj 2023
Rámcová dohoda č. 1/2023
17/2023/SOSDZA-31
13 869,98 € INMEDIA, spol. s.r.o. Stredná odborná škola dopravná
15. December 2022
Rámcová dohoda č.06/2022
č.06/2022
10 086,66 € INMEDIA, spol. s.r.o. Stredná odborná škola dopravná
13. Jún 2022
Rámcová dohoda č.04/2022
04/2022
8 843,72 € INMEDIA, spol. s.r.o. Stredná odborná škola dopravná
19. Apríl 2022
Rámcová dohoda č.1/2022
Rámcová dohoda č.1/2022
8 295,62 € INMEDIA, spol. s.r.o. Stredná odborná škola dopravná
9. Máj 2022
Rámcová dohoda č.2/2022
Rámcová dohoda č.2/2022
7 774,14 € Ryba Žilina, spol. s.r.o. Stredná odborná škola dopravná
4. Júl 2022
Rámcová dohoda č.05/2022
č. 05/2022
7 524,55 € Lamron s.r.o. Stredná odborná škola dopravná
27. Apríl 2023
Zmluva o nájme tenisových kurtov
17/2023/SOSDZA-27
1 300,00 € Stredná odborná škola dopravná TJ Štátny skúšobný ústav dopravnej a stavebnej techniky
13. December 2022
Darovacia zmluva - Finančný dar
č.17/2022/SOSDZA-42
800,00 € WocaBee s.r.o. Stredná odborná škola dopravná
19. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
17/2023/SOSDZA-30
775,00 € ASO VENDING s.r.o. Stredná odborná škola dopravná
19. September 2022
Darovacia zmluva
č.27911/2022
600,00 € Nadácia Pontis Stredná odborná škola dopravná
1. Február 2023
Zmluva o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaži žiakov základných a stredných škôl v roku 2023
RÚŠSZA-OM-2023/003/41-AT
500,00 € Regionálny úrad školskej správy v Žiline Stredná odborná škola dopravná
2. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí grantu č. 23031
17/2023/SOSDZA-17
500,00 € Nadácia Kia Slovakia Stredná odborná škola dopravná