Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola dopravná

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. September 2023
Dohoda o grante pre program Erasmus+, Projekt č.2023-1-SK01-KA122-VET-000131092
17/2023/SOSDZA-38
58 848,00 € Stredná odborná škola dopravná Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
31. August 2023
Zmluva o dielo
17/2023/SOSDZA-39
58 061,04 € Montagne, a.s. Stredná odborná škola dopravná
6. Júl 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU
2022-1-SK01-KA122-VET-000077310
53 930,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Stredná odborná škola dopravná
10. Máj 2023
Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
17/2023/SOSDZA-29
33 488,00 € SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Stredná odborná škola dopravná
31. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č.1/2023
17/2023/SOSDZA-23
21 666,66 € Jana Halabicová Stredná odborná škola dopravná
31. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č.3/2023
17/2023/SOSDZA-25
21 666,66 € Ing. Ján Lukáč Stredná odborná škola dopravná
31. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č.2/2023
17/2023/SOSDZA-24
21 666,66 € Mgr. Ferdinand Papaj Stredná odborná škola dopravná
30. Máj 2023
Rámcová dohoda č. 2/2023
17/2023/SOSDZA-33
20 818,73 € Jakub Ilavský s.r.o. Stredná odborná škola dopravná
10. Máj 2023
Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
17/2023/SOSDZA-28
16 212,00 € SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Stredná odborná škola dopravná
21. Jún 2023
Rámcová dohoda č. 4/2023
17/2023/SOSDZA-36
15 007,05 € Lamron s.r.o., Stredná odborná škola dopravná
1. Jún 2022
Rámcová dohoda č.3/2022
3/2022
14 602,95 € Jakub Ilavský s.r.o. Stredná odborná škola dopravná
19. Máj 2023
Rámcová dohoda č. 1/2023
17/2023/SOSDZA-31
13 869,98 € INMEDIA, spol. s.r.o. Stredná odborná škola dopravná
14. September 2023
Darovací smlouva
17/2023/SOSDZA-48
13 572,00 € Robert Bosh odbytová s.r.o. Stredná odborná škola dopravná
9. Jún 2023
Rámcová dohoda č. 3/2023
17/2023/SOSDZA-35
11 967,71 € INMEDIA, spol. s.r.o. Stredná odborná škola dopravná
15. December 2022
Rámcová dohoda č.06/2022
č.06/2022
10 086,66 € INMEDIA, spol. s.r.o. Stredná odborná škola dopravná
13. Jún 2022
Rámcová dohoda č.04/2022
04/2022
8 843,72 € INMEDIA, spol. s.r.o. Stredná odborná škola dopravná
15. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 31.08.2023 uzavretý podľa ustanovenia § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
17/2023/SOSDZA-55
8 639,14 € Montagne, a.s. skrátená forma MTG, a.s. Stredná odborná škola dopravná
19. Apríl 2022
Rámcová dohoda č.1/2022
Rámcová dohoda č.1/2022
8 295,62 € INMEDIA, spol. s.r.o. Stredná odborná škola dopravná
8. August 2023
Zmluva o nájme
17/2023/SOSDZA-37
7 806,45 € Andrea Kubalová Stredná odborná škola dopravná
9. Máj 2022
Rámcová dohoda č.2/2022
Rámcová dohoda č.2/2022
7 774,14 € Ryba Žilina, spol. s.r.o. Stredná odborná škola dopravná