Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2023
Dodatok č. 2 - Kolektívna zmluva na roky 2021_2022
10012023
5,10 € ZO OZ PŠ a V pri DOMČEKU - CVČ DOMČEK - Centrum voľného času
21. Február 2023
Dodatok č. 1 - Kolektívna zmluva na roky 2021_2022
01012022
4,80 € ZO OZ PŠ a V pri DOMČEKU - CVČ DOMČEK - Centrum voľného času
10. Február 2023
Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní okresného kola súťaže „Dejepisná olympiáda“, „Biologická olympliáda“, „Super florbal žiaci ZŠ“ a „Super florbal žiačky ZŠ“ ZŠ, SOŠ a gymnázií okresu Krupina, v školskom roku 2022/2023
RÚŠS-BB-38/23
Doplnená
400,00 € Domček - Centrum voľného času Regionálny úrad školskej správy, Banská Bystrica
13. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
12092022
0,00 € Seedragon, s.r.o. DOMČEK - Centrum voľného času
13. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
20092022
0,00 € Gymnázium Andreja Sládkoviča DOMČEK - Centrum voľného času
13. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
19092022
0,00 € HOLIDAYPARK Kováčová DOMČEK - Centrum voľného času
21. Júl 2022
Spievanky pod Vartovkou 42. ročník
1305/2022/ODDDO
1 500,00 € Banskobystrický samosprávny kraj DOMČEK - Centrum voľného času
4. Júl 2022
Zmluva č. 1305/2022/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022
1305/2022/ODDDO
1 500,00 € DOMČEK - Centrum voľného času Krupina Banskobystrický samosprávny kraj
10. Jún 2022
Zmluva o vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 23. ročníka turnaja McDonald´s Cup 2021/2022
McD/1342022
150,00 € CLASS AGENCY, s.r.o. DOMČEK - Centrum voľného času
10. Jún 2022
Dodatok č.1 k dohode 21/33/054/133
21/33/054/133
0,00 € ÚPSVaR Zvolen DOMČEK - Centrum voľného času
10. Jún 2022
Darovacia zmluva
HM/2605/2022
100,00 € OBEC Hontianske Moravce DOMČEK - Centrum voľného času
10. Jún 2022
Tanečno-hudobno-spevácke sústredenie DFS Vartášik
302/2022/ODDDO
5 000,00 € Banskobystrický samosprávny kraj DOMČEK - Centrum voľného času
10. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022
301/2022/ODDDO
1 377,00 € BBSK DOMČEK - Centrum voľného času
10. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022
303/2022/ODDDO
1 566,00 € Banskobystrický samosprávny kraj DOMČEK - Centrum voľného času
5. Máj 2022
Zmluva č. 301/2022/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022
301/2022/ODDDO
1 377,00 € DOMČEK - Centrum voľného času Banskobystrický samosprávny kraj
5. Máj 2022
Zmluva č. 303/2022/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022
303/2022/ODDDO
1 566,00 € DOMČEK - Centrum voľného času Banskobystrický samosprávny kraj
5. Máj 2022
Zmluva č. 302/2022/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022
302/2022/ODDDO
5 000,00 € DOMČEK - Centrum voľného času Banskobystrický samosprávny kraj
15. Marec 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/33/060/23
6 327,28 € DOMČEK - Centrum voľného času Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
3. Február 2022
Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží a predmetových olympiád v roku 2022
RÚŠS-BB-11/22
3 000,00 € Domček - Centrum voľného času Regionálny úrad školskej správy, Banská Bystrica
3. December 2021
Dohoda §54, NP Zosúladenie rodinného a pracovného života
21/33/054/133
Doplnená
3 840,75 € DOMČEK - Centrum voľného času Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen