Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Marec 2019
Dohoda o poskytnutí príspevku
19/33/060/2
5 321,44 € DOMČEK - Centrum voľného času Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
20. Marec 2018
Dohoda o poskytnutí príspevku
18/33/060/126
Doplnená
5 002,32 € DOMČEK - Centrum voľného času Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
21. Marec 2016
Dohoda o poskytnutí príspevku
16/33/054/46
4 739,59 € Domček – Centrum voľného času Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
15. December 2015
Dohoda o poskytnutí príspevku
15/33/52A/321
476,40 € Domček – Centrum voľného času Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
24. September 2015
Zmluva o nájme nebytových priestorov
243/2015
0,00 € Špeciálna základná škola, Krupina CVČ - Domček Krupina
24. Marec 2015
Dohoda o spolupráci č. 153/2015
Dohoda o spolupráci č. 153/2015
0,00 € Domček - CVČ Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
18. December 2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov
283/2014
0,00 € Domček - CVČ Špeciálna základná škola, Krupina
16. September 2014
Zmluva o účasti na projekte č. 20513/26120130025 uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
20513/26120130025
Doplnená
1 381,29 € Metodicko-pedagogické centrum DOMČEK - Centrum voľného času
20. Marec 2013
Dohoda o poskytnutí príspevku
03/§54/2013/NPXX
4 108,86 € DOMČEK - Centrum voľného času Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
24. Február 2012
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na zabezpečenie obvodných kôl predmetových olympiád, súťaží a športových súťaží na rok 2012
14/2012
4 000,00 € Centrum voľného času Domček Krajský školský úrad v Banskej Bystrici