Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2023
Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl a školských zariadení v školskom roku 2023/2024
RÚŠS-BB-147/23
400,00 € DOMČEK - Centrum voľného času Regionálny úrad školskej správy, Banská Bystrica
5. Jún 2023
Zmluva č. 496/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
496/2023/ODDDO
1 900,00 € DOMČEK - Centrum voľného času Banskobystrický samosprávny kraj
25. Apríl 2023
Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní okresného kola súťaže žiačok základných škôl a gymnázií „MIDIcoolvollej žiačok ZŠ“ pre okres Krupina a krajského kola súťaže „MIDIcoolvollej žiačok ZŠ“ pre Banskobystrický kraj, v školskom roku 2022/2023
RÚŠS-BB-113/23
700,00 € Domček - Centrum voľného času Regionálny úrad školskej správy, Banská Bystrica
25. Apríl 2023
Zmluva o dielo
01112021
480,00 € JF, spol. s.r.o. DOMČEK - Centrum voľného času
12. Apríl 2023
Zml. o zab., real. a fin. okr. kola súťaže „F., B., M. olymp., Škol. pohár SFZ, Škol. atletika, McDonald´s Cup futbal a Slávik Slovenska“ žiakov základných škôl, stredných škôl, stredných odborných škôl a gymnázií okresu Krupina, v školskom roku 2022/2023
RÚŠS-BB-105/23
800,00 € Domček - Centrum voľného času Regionálny úrad školskej správy, Banská Bystrica
4. Apríl 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/33/010/5
0,00 € DOMČEK - Centrum voľného času Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
27. Marec 2023
Zmluva o spolupráci
050/2023
145,00 € Domček - Centrum voľného času Národné osvetové centrum
24. Marec 2023
Zmluva o zab., realizácii a financovaní okresného kola súťaže „Fyzikálna olympiáda“, „Pytagoriáda“, Chemická olympiáda“, „Geografická olympiáda“ „Hviezdoslavov Kubín“ a „Vybíjaná žiačok ZŠ“ ZŠ, SŠ, SOŠ a gymnázií okresu Krupina, v školskom roku 2022/2023
RÚŠS-BB-92/23
600,00 € Domček - Centrum voľného času Regionálny úrad školskej správy, Banská Bystrica
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-VOD-62/2023
133/2023
0,00 € DOMČEK - Centrum voľného času Slovenská ústredná hvezdáreň
21. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/33/060/60
6 846,40 € DOMČEK - Centrum voľného času Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
20. Marec 2023
Zmluva č. RÚŠS-BB-38/23 o zabezpečení, realizácii a financovaní okresného kola súťaže
RÚŠS-BB-92/23
600,00 € Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici DOMČEK - Centrum voľného času
21. Február 2023
Kolektívna zmluva na roky 2021_2022
01012022
0,00 € ZO OZ PŠ a V pri DOMČEKU - CVČ DOMČEK - Centrum voľného času
21. Február 2023
Dodatok č. 2 - Kolektívna zmluva na roky 2021_2022
10012023
5,10 € ZO OZ PŠ a V pri DOMČEKU - CVČ DOMČEK - Centrum voľného času
21. Február 2023
Dodatok č. 1 - Kolektívna zmluva na roky 2021_2022
01012022
4,80 € ZO OZ PŠ a V pri DOMČEKU - CVČ DOMČEK - Centrum voľného času
10. Február 2023
Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní okresného kola súťaže „Dejepisná olympiáda“, „Biologická olympliáda“, „Super florbal žiaci ZŠ“ a „Super florbal žiačky ZŠ“ ZŠ, SOŠ a gymnázií okresu Krupina, v školskom roku 2022/2023
RÚŠS-BB-38/23
Doplnená
400,00 € Domček - Centrum voľného času Regionálny úrad školskej správy, Banská Bystrica
13. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
12092022
0,00 € Seedragon, s.r.o. DOMČEK - Centrum voľného času
13. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
20092022
0,00 € Gymnázium Andreja Sládkoviča DOMČEK - Centrum voľného času
13. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
19092022
0,00 € HOLIDAYPARK Kováčová DOMČEK - Centrum voľného času
21. Júl 2022
Spievanky pod Vartovkou 42. ročník
1305/2022/ODDDO
1 500,00 € Banskobystrický samosprávny kraj DOMČEK - Centrum voľného času
4. Júl 2022
Zmluva č. 1305/2022/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022
1305/2022/ODDDO
1 500,00 € DOMČEK - Centrum voľného času Krupina Banskobystrický samosprávny kraj