Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Máj 2024
Zmluva o výpožičke č. 117462024
02052024
0,00 € Mesto Krupina DOMČEK - Centrum voľného času
15. Apríl 2024
Zmluva o vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 25. ročník turnaja McDonald´s Cup 2023/2024
15042024
150,00 € CLASS AGENCY,s.r.o. DOMČEK - Centrum voľného času
4. Apríl 2024
Dohoda č. 24/33/060/5 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa §60 zákonač. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
č.24/33/060/5
7 534,44 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen DOMČEK - Centrum voľného času
3. Apríl 2024
Kúpna zmluva uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
03042024
0,00 € LOGISTICKÉ CENTRUM STRED a.s. DOMČEK - Centrum voľného času
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/33/060/5
7 534,44 € Centrum voľného času Domček, M. R. Štefánika 755/33, Krupina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
14. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl a školských zariadení v školskom roku 2023/2024
RÚŠS-BB-011/24
1 100,00 € Domček - Centrum voľného času Regionálny úrad školskej správy, Banská Bystrica
14. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl a školských zariadení v školskom roku 2023/2024
RÚŠS-BB-027/24
2 200,00 € Domček - Centrum voľného času Regionálny úrad školskej správy, Banská Bystrica
6. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl a školských zariadení v školskom roku 2023/2024
RÚŠS-BB-045/24
1 200,00 € Centrum voľného času Domček Regionálny úrad školskej správy, Banská Bystrica
14. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS_VOD_19/2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS_VOD_19/2024
450,00 € Slovenská ústredná hvezdáreň DOMČEK - Centrum voľného času
9. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-VOD-19/2024
28/2024
450,00 € DOMČEK - Centrum voľného času Slovenská ústredná hvezdáreň
5. Február 2024
Zmluva č. RÚŠS-BB-045/24 o zabezpečení, realizácii a financovaní okresného kola súťaže
05022024
1 200,00 € Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici DOMČEK - Centrum voľného času
29. Január 2024
Zmluva č. RÚŠS-BB-02724 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl a školských zariadení v školskom roku 2023/2024
2912024
2 200,00 € Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici DOMČEK - Centrum voľného času
23. Január 2024
Zmluva č. RÚŠS-BB-38/23 o zabezpečení, realizácii a financovaní okresného kola súťaže
13032023
0,00 € Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici DOMČEK - Centrum voľného času
23. Január 2024
Zmluva č. RÚŠS-BB-105/23 o zabezpečení, realizácii a financovaní okresného kola súťaže
Zmluva č. RÚŠS-BB-105/23 o zabezpečení, realizácii a financovaní OK
800,00 € Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici DOMČEK - Centrum voľného času
23. Január 2024
Zmluva č. RÚŠS-BB-113/23 o zabezpečení, realizácii a financovaní okresného kola súťaže
Zmluva č. RÚŠS-BB-113/23 o zabezpečení, realizácii a financovaní okresného kola súťaže
700,00 € Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici DOMČEK - Centrum voľného času
23. Január 2024
Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 262 ods. 2 a § 269 ods. 2 zákona 513 /1991 Zb. Obchodní zákonník
HS: 2100/006/219/08S
145,00 € Národné osvetové centrum DOMČEK - Centrum voľného času
23. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.128/2023/KD
23102023
300,00 € obec Dobrá Niva DOMČEK - Centrum voľného času
23. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov, uzavretá podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, zákona 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov a Zásad hospodárenia s majetkom BBSK
1192023_1
6,00 € Gymnázium Andreja Sládkoviča DOMČEK - Centrum voľného času
23. Január 2024
Zmluva o poskytnutí služieb, č. 2023 -07
2592023
264,60 € r65 studio s.r.o DOMČEK - Centrum voľného času
23. Január 2024
ZO/2018A14857-1 O zabezpečení výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa
ZO/2018A14857-1 O zabezpečení výkon činnosti zodpovednej osoby
45,60 € Osobný údaj.sk DOMČEK - Centrum voľného času