Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Jún 2022
Dodatok č.1 k dohode 21/33/054/133
21/33/054/133
0,00 € ÚPSVaR Zvolen DOMČEK - Centrum voľného času
10. Jún 2022
Darovacia zmluva
HM/2605/2022
100,00 € OBEC Hontianske Moravce DOMČEK - Centrum voľného času
10. Jún 2022
Tanečno-hudobno-spevácke sústredenie DFS Vartášik
302/2022/ODDDO
5 000,00 € Banskobystrický samosprávny kraj DOMČEK - Centrum voľného času
10. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022
301/2022/ODDDO
1 377,00 € BBSK DOMČEK - Centrum voľného času
10. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022
303/2022/ODDDO
1 566,00 € Banskobystrický samosprávny kraj DOMČEK - Centrum voľného času
5. Máj 2022
Zmluva č. 301/2022/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022
301/2022/ODDDO
1 377,00 € DOMČEK - Centrum voľného času Banskobystrický samosprávny kraj
5. Máj 2022
Zmluva č. 303/2022/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022
303/2022/ODDDO
1 566,00 € DOMČEK - Centrum voľného času Banskobystrický samosprávny kraj
5. Máj 2022
Zmluva č. 302/2022/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022
302/2022/ODDDO
5 000,00 € DOMČEK - Centrum voľného času Banskobystrický samosprávny kraj
15. Marec 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/33/060/23
6 327,28 € DOMČEK - Centrum voľného času Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
3. Február 2022
Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží a predmetových olympiád v roku 2022
RÚŠS-BB-11/22
3 000,00 € Domček - Centrum voľného času Regionálny úrad školskej správy, Banská Bystrica
3. December 2021
Dohoda §54, NP Zosúladenie rodinného a pracovného života
21/33/054/133
Doplnená
3 840,75 € DOMČEK - Centrum voľného času Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
8. November 2021
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
21/33/010/47
0,00 € DOMČEK - Centrum voľného času Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
5. Marec 2021
Dohoda o poskytnutí príspevku
21/33/060/3
5 927,08 € DOMČEK - Centrum voľného času Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
28. Január 2021
Zmluva č. 6/2021 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží a predmetových olympiád v roku 2021
6/2021
3 100,00 € Domček - Centrum voľného času Ministerstvo vnútra SR (OÚ Banská Bystrica, odbor školstva)
2. December 2020
D O H O D A č. 20/33/010/119 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/33/010/119
0,00 € DOMČEK - Centrum voľného času Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
22. Október 2020
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe uzatvorená podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších p
20/33/054/194
345,24 € DOMČEK - Centrum voľného času Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
6. Marec 2020
Dohoda o poskytnutí príspevku
20/33/060/31
5 754,08 € DOMČEK - Centrum voľného času Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
31. Január 2020
Zmluva č. 10/2020 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží a predmetových olympiád v roku 2020
10/2020
3 600,00 € Domček - Centrum voľného času Ministerstvo vnútra SR (OÚ Banská Bystrica, odbor školstva)
30. Január 2020
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
20/33/051/2
0,00 € DOMČEK-Centrum voľného času Krupina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
26. August 2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
19/33/051/58
0,00 € DOMČEK - Centrum voľného času Krupina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen