Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Jún 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
106657/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Hradište pod Vrátnom
3. Jún 2024
Darovacia zmluva - Vrátnofest 2024
01/2024 PFS
150,00 € PFS, a.s. Obec Hradište pod Vrátnom
29. Máj 2024
Darovacia zmluva - Vrátnofest 2024
Darovacia zmluva PD Jablonica 2024
150,00 € Poľnohospodárske družstvo Záhorie Jablonica Obec Hradište pod Vrátnom
20. Máj 2024
Darovacia zmluva uzatvorená podľa ust. § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení
Darovacia zmluva RD Vrátno - Vrátnofest 2024
250,00 € Rol'nicke družstvo "Vrátno", Hradište pod Vrátnom Obec Hradište pod Vrátnom
15. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie uzatvorená podľa § 262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
2024/OBC/R/K/SE/0088
1 500,00 € Trnavský samosprávny kraj Obec Hradište pod Vrátnom
15. Apríl 2024
Darovacia zmluva na poskytnutie nepeňažného daru
Darovacia zmluva - COOP 2024
50,00 € COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo Obec Hradište pod Vrátnom
15. Apríl 2024
Darovacia zmluva
t22024-04-l0jsl
50,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Hradište pod Vrátnom
3. Apríl 2024
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu / programu, Poistná zmluva
5190055570
30,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Hradište pod Vrátnom
25. Marec 2024
o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
324 0123
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Hradište pod Vrátnom
12. Február 2024
Zmluva o výpožičke - 10 pivných setov
Zmluva o výpožičke
1 080,00 € MAS Záhorie, o.z. Obec Hradište pod Vrátnom
25. Január 2024
Dodatok č.22 k zmluve č.13 V-KO 2000 o zbere,preprave,zneškodňovaní KO a DSO
Dodatok č.22 k zmluve č.13 V-KO 2000 o zbere,preprave,zneškodňovaní KO a DSO
11,99 € Technické služby Senica, a.s. Obec Hradište pod Vrátnom
18. Január 2024
Zmluva o prenájme nehnuteľností - p.č. 113/3 spolu 2 m2
ZMLUVA O PRENÁJME NEHNUTEINOSTÍ
2,00 € ARRIVA Trnava, a. s. Obec Hradište pod Vrátnom
18. Január 2024
Dohoda o náhrade za zriadenie vecného bremena č. OST/1190/2023IBVS
OST/1190/2023IBVS
2 736,37 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Hradište pod Vrátnom
18. Január 2024
Zmluva o poskytnuti služieb - konektivity na službu DidaktaSK
DidaktaSK
19,95 € SILCOM Multimedia SK, s.r.o. Obec Hradište pod Vrátnom
22. November 2023
Kúpna zmluva
KZ2023Fuknova
2 226,00 € Vilma Fuknová, Dana Fuknová, Katarína Búranová Obec Hradište pod Vrátnom
21. November 2023
Kúpna zmluva
KZ2023Furko
56,00 € Vladimír Furko Obec Hradište pod Vrátnom
16. November 2023
Kúpna zmluva
KZ2023Grofova
147,00 € Bc. Jana Grófová Obec Hradište pod Vrátnom
8. November 2023
Príloha číslo 1 k Zmluve č.ZSE0810201501
Príloha číslo 1 k Zmluve č.ZSE0810201501
0,00 € ENVI-PAK, a.s. Obec Hradište pod Vrátnom
24. Október 2023
Dohoda č.23/07/010/30 o pomoci v hmotnej núdzi
23/07/010/30
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica Obec Hradište pod Vrátnom
19. Október 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny FirmaIndividual Aktiv
5100000110
175,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Hradište pod Vrátnom