Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Február 2024
Zmluva o výpožičke - 10 pivných setov
Zmluva o výpožičke
1 080,00 € MAS Záhorie, o.z. Obec Hradište pod Vrátnom
25. Január 2024
Dodatok č.22 k zmluve č.13 V-KO 2000 o zbere,preprave,zneškodňovaní KO a DSO
Dodatok č.22 k zmluve č.13 V-KO 2000 o zbere,preprave,zneškodňovaní KO a DSO
11,99 € Technické služby Senica, a.s. Obec Hradište pod Vrátnom
18. Január 2024
Zmluva o prenájme nehnuteľností - p.č. 113/3 spolu 2 m2
ZMLUVA O PRENÁJME NEHNUTEINOSTÍ
2,00 € ARRIVA Trnava, a. s. Obec Hradište pod Vrátnom
18. Január 2024
Dohoda o náhrade za zriadenie vecného bremena č. OST/1190/2023IBVS
OST/1190/2023IBVS
2 736,37 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Hradište pod Vrátnom
18. Január 2024
Zmluva o poskytnuti služieb - konektivity na službu DidaktaSK
DidaktaSK
19,95 € SILCOM Multimedia SK, s.r.o. Obec Hradište pod Vrátnom
22. November 2023
Kúpna zmluva
KZ2023Fuknova
2 226,00 € Vilma Fuknová, Dana Fuknová, Katarína Búranová Obec Hradište pod Vrátnom
21. November 2023
Kúpna zmluva
KZ2023Furko
56,00 € Vladimír Furko Obec Hradište pod Vrátnom
16. November 2023
Kúpna zmluva
KZ2023Grofova
147,00 € Bc. Jana Grófová Obec Hradište pod Vrátnom
8. November 2023
Príloha číslo 1 k Zmluve č.ZSE0810201501
Príloha číslo 1 k Zmluve č.ZSE0810201501
0,00 € ENVI-PAK, a.s. Obec Hradište pod Vrátnom
24. Október 2023
Dohoda č.23/07/010/30 o pomoci v hmotnej núdzi
23/07/010/30
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica Obec Hradište pod Vrátnom
19. Október 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny FirmaIndividual Aktiv
5100000110
175,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Hradište pod Vrátnom
13. Október 2023
Zmluva o spolupráci uzavretá v zmysle ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka
Zmluva o spolupráci
178,00 € MAS Záhorie, o.z. Obec Hradište pod Vrátnom
20. September 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
14/2022
1 003,50 € Občianske združenie Podhoran Obec Hradište pod Vrátnom
18. September 2023
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu / programu, Poistná zmluva
5190058077
28,50 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Hradište pod Vrátnom
19. Jún 2023
Darovacia zmluva - Vrátno fest 2023
Darovacia zmluva PD Jablonica 2023
150,00 € Poľnohospodárske družstvo Záhorie Jablonica Obec Hradište pod Vrátnom
5. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
23/033
1 000,00 € ISA projekta, s.r.o. Obec Hradište pod Vrátnom
27. Máj 2023
Poistenie - Šatne a WC k budove TJ - požiar, živel, voda, krádež a lúpež, všeobecná zodpovednosť
1007002514 - dod1_2013
795,46 € Uniqua, pojišťovna, a.s. Obec Hradište pod Vrátnom
27. Máj 2023
Poistenie - Šatne a WC k budove TJ - požiar, živel, voda, krádež a lúpež, všeobecná zodpovednosť
1007002514 - dod2_2023
797,40 € Uniqua, pojišťovna, a.s. Obec Hradište pod Vrátnom
17. Máj 2023
Darovacia zmluva - Vrátnofest 2023
Darovacia PFS 2023
150,00 € PFS, a.s. Obec Hradište pod Vrátnom
11. Máj 2023
Darovacia zmluva na poskytnutie nepeňažného daru
Darovacia zmluva - COOP
50,00 € COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo Obec Hradište pod Vrátnom