Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2019
Objednávka z Portálu produktov a služieb
71769/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Hradište pod Vrátnom
17. Október 2018
Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002512 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
PHZ-OPK1-2018-002512
30 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Hradište pod Vrátnom
4. Jún 2018
Kúpna zmluva - k.ú. Hradište pod Vrátnom, predaj pozemkov LV č. 611
853/2018-BA
318,47 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Hradište pod Vrátnom
1. Marec 2018
Objednávka z Portálu produktov a služieb
64423/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Hradište pod Vrátnom
5. Apríl 2017
Objednávka z Portálu produktov a služieb
56630/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Hradište pod Vrátnom
10. Jún 2016
Darovacia zmluva
1495/CVTISR/2016
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Obec Hradište pod Vrátnom
6. Apríl 2016
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-110/2016-030
KRHZ-TT-110/2016-030
11 455,94 € Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Hradište pod Vrátnom
16. Október 2013
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 20184/26110130083
20184/26110130083
0,00 € Ústav informácií a prognóz školstva Obec Hradište pod Vrátnom
12. Apríl 2013
Zmluva č. 205/5/2013
205/5/2013
0,00 € Správa katastra Trnava Obecný úrad Hradište pod Vrátnom
3. Apríl 2012
Darovacia zmluva
KRHZ-BA-OEL-1047/2011_2011
6 409,91 € Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave Obec Hradište pod Vrátnom