Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Január 2023
Dodatok č.21 k zmluve č.13 V-KO 2000 o zbere,preprave,zneškodňovaní KO a DSO
Dodatok č.21 k zmluve č.13 V-KO 2000
10,85 € Technické služby Senica, a.s. Obec Hradište pod Vrátnom
28. December 2022
nterval zberu a vývozu vrecia /plasty-kovové obaly, sklo/ - r. 2023
Príloha č.21 k dodatku č.1 zmluvy č.1013/SZ/2002
0,00 € Technické služby Senica, a.s. Obec Hradište pod Vrátnom
22. December 2022
Darovacia zmluva
OcÚHpV-37/2022
0,00 € Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky Obec Hradište pod Vrátnom
21. December 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie č. ZOD 001/2018
Dodatok č. 1 k ZOD 001/2018
0,00 € MEDIPROJEKT spol. s r.o. Obec Hradište pod Vrátnom
23. November 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070AXL7
309070AXL7
27 190,97 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Hradište pod Vrátnom
11. November 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena - Multifunkčný športový areál
ZoVB
0,00 € Telovýchovná jednota "DRUŽSTEVNÍK" Hradište pod Vrátnom Obec Hradište pod Vrátnom
9. November 2022
Zmluva o termínovanom úvere
44/008/22
20 556,95 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Hradište pod Vrátnom
9. November 2022
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A)
44/009/22
27 190,97 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Hradište pod Vrátnom
7. November 2022
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd - s.č. 290
PZ00016340_005
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Hradište pod Vrátnom
31. Október 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/07/010/26
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica Obec Hradište pod Vrátnom
31. Október 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/07/012/14
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica Obec Hradište pod Vrátnom
4. Október 2022
Dodatok č. 4 k zmluve zo dňa 28.9.2009 o poskytovaní audítorských služieb
Dodatok č. 4 k zmluve zo dňa 28.9.2009
800,00 € RVC Senica, s.r.o. Obec Hradište pod Vrátnom
3. Október 2022
PZP
8712310652
146,60 € Uniqa pojišťovna, a.s. Obec Hradište pod Vrátnom
20. Júl 2022
Kúpna zmluva
KZ2022Gimesova
1 134,00 € Miroslava Gimešová Obec Hradište pod Vrátnom
23. Jún 2022
Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 13.11.2020
Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 13.11.2020
39 789,93 € Bytservis Senica s.r.o. Obec Hradište pod Vrátnom
11. Jún 2022
Darovacia zmluva - Vrátno fest 2022
Darovacia zmluva
150,00 € Poľnohospodárske družstvo Záhorie Jablonica Obec Hradište pod Vrátnom
8. Jún 2022
Darovacia zmluva - Vrátno fest 2022
3/2022
150,00 € PFS, a.s. Obec Hradište pod Vrátnom
7. Jún 2022
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva
150,00 € P.S. Invest, s.r.o. Obec Hradište pod Vrátnom
16. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie uzatvorená podľa § 262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
2022/OBC/R/K/SE/0354
1 000,00 € Trnavský samosprávny kraj Obec Hradište pod Vrátnom