Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Júl 2022
Kúpna zmluva
KZ2022Gimesova
1 134,00 € Miroslava Gimešová Obec Hradište pod Vrátnom
23. Jún 2022
Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 13.11.2020
Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 13.11.2020
39 789,93 € Bytservis Senica s.r.o. Obec Hradište pod Vrátnom
11. Jún 2022
Darovacia zmluva - Vrátno fest 2022
Darovacia zmluva
150,00 € Poľnohospodárske družstvo Záhorie Jablonica Obec Hradište pod Vrátnom
8. Jún 2022
Darovacia zmluva - Vrátno fest 2022
3/2022
150,00 € PFS, a.s. Obec Hradište pod Vrátnom
7. Jún 2022
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva
150,00 € P.S. Invest, s.r.o. Obec Hradište pod Vrátnom
16. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie uzatvorená podľa § 262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
2022/OBC/R/K/SE/0354
1 000,00 € Trnavský samosprávny kraj Obec Hradište pod Vrátnom
3. Máj 2022
Zmluva o reklame a propagácii

250,00 € Roľnícke družstvo "Vrátno", Hradište pod Vrátnom Obec Hradište pod Vrátnom
3. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
322 0120
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Hradište pod Vrátnom
22. Apríl 2022
Darovacia zmluva
tz2022-04-01-dr1
50,00 € Topset Solutions, s.r.o. Obec Hradište pod Vrátnom
20. Apríl 2022
Darovacia zmluva
2022
50,00 € Coop Jednota Senica, spotrebné družstvo Obec Hradište pod Vrátnom
11. Apríl 2022
Dodatok k zmluve o poskytnutí služby
DBK/18/06/0493
12,00 € KOMENSKY, s.r.o. Obec Hradište pod Vrátnom
29. Marec 2022
Objednávka z Portálu produktov a služieb
93342/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Hradište pod Vrátnom
30. Marec 2021
Darovacia zmluva č. KRHZ-TT-VO-2021/5-040
KRHZ-TT-VO-2021/5-040
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Hradište pod Vrátnom
24. Marec 2021
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky na opravu vojnových hrobov
392/2020
1 900,00 € Úrad vlády SR Obec Hradište pod Vrátnom
5. Marec 2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
86362/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Hradište pod Vrátnom
21. September 2020
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-VO-2020/81-066
KRHZ-TT-VO--2020/81-066
107 666,00 € SR, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Hradište pod Vrátnom
10. Február 2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
79255/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Hradište pod Vrátnom
11. December 2019
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
288/2019
8 000,00 € Úrad vlády SR Obec Hradište pod Vrátnom
13. November 2019
Z M L U V A č. 140831 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140831 08U02
170 000,00 € Environmentálny fond Obec Hradište pod Vrátnom
18. Október 2019
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
156/2019
3 000,00 € Úrad vlády SR Obec Hradište pod Vrátnom