Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Marec 2011
Príkazná zmluva uzavretá podľa § 724 a nasl. OZ
1008/2/11
365,13 € Ján Beňo Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
30. Marec 2011
Príkazná zmluva 1009/3/11 uzavretá podľa § 724 a nasl OZ
1009/3/11
365,13 € Evžen Miľo Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
30. Marec 2011
Príkazná zmluva 1010/4/11 uzavretá podľa § 724 a nasl OZ
1010/4/11
497,91 € Zoltán Batka Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce