Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. August 2020
Dohoda o splátkach č. 1015/15/20
1015/15/20
250,00 € Erika Pulková Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
3. August 2020
Dohoda o splátkach č. 1012/12/20
1012/12/20
25,00 € Ľudvík Tokár Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
3. August 2020
Dohoda o splátkach č. 1011/11/20
1011/11/20
25,00 € Eva Tokárová Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
22. Jún 2020
Zmluva o poskytovaní služieb v zmysle § 269 ods. 2 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb - č. 1010/10/20
1010/10/20
450,00 € Ing. Ivan Kolka Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
25. Máj 2020
Dohoda o splátkach č. 1009/9/20
1009/9/20
30,00 € Mária Lazárová Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
11. Marec 2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb; č. 1005/5/20
1005/5/20
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
11. Marec 2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb; č. 1004/4/20
1004/4/20
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
19. December 2019
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb ; kód objednávky 1-744744812745
480/225/03
48,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
12. August 2019
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201924439_Z - stravné poukážky
1100/9/19
30 569,40 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
12. August 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201924439_Z
30 569,40 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach
8. Júl 2019
Zmluva o dielo s HousePro SK - umývanie fasády č. 1099/8/19
1099/8/19
6 610,00 € HousePro SK, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
29. Apríl 2019
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo a poskytnutí užívacích práv č. 158/2001, č. zmluvy RÚVZ Mi: 184/21/01
184/21/01
1 198,80 € Wolters Kluwer SRs.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
5. Marec 2019
ZMLUVA Č. D2019012549 O POSKYTOVANÍ DÔVERYHODNEJ SLUŽBY VYDÁVANIA CERTIFIKÁTOV s Disig, a.s.
1094/3/19 číslo. D2019012549
0,00 € Disig, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
27. Február 2019
ZMLUVA Č. D2019012549 O POSKYTOVANÍ DÔVERYHODNEJ SLUŽBY VYDÁVANIA CERTIFIKÁTOV s Disig, a.s.
1094/3/19 č. D2019012549
0,00 € Disig, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
5. Február 2019
ZMLUVA Č. D2019012509 O POSKYTOVANÍ DÔVERYHODNEJ SLUŽBY VYDÁVANIA CERTIFIKÁTOV s Disig, a.s.
1094/3/19
Doplnená
0,00 € Disig, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
14. Január 2019
ZMLUVA 19K990015 o zabezpečení stravovania formou stravných poukážok, s DOXX
1093/2/19
0,00 € DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
26. November 2018
Dohoda o splátkach č. 1090/12/18
1090/12/18
1 000,00 € GURMÁN MI, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
2. Október 2018
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. 13/2018 na dodanie výpočtovej techniky a softvéru a súvisiacich služieb pre osobné počítače, prenosné počítače č. 1086/8/2018
1086/8/2018
2 758,20 € DIEBOLD NIXDORF s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
20. August 2018
Poistná zmluva Havarijné poistenie na motorové vozidlo č. 2406242217, č. 1088/10/18 s Generali a.s. na MITSUBISHI Lancer 2018
1088/10/18
302,26 € Generali Poisťovňa, a. s., Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
20. August 2018
Poistná zmluva pre Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom č. 6374795523 s Colonnade Insurance S.A. na MITSUBISHI Lancer 2018
1089/11/18
40,00 € Colonnade Insurance S.A. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce