Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Február 2016
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. zmluvy A0953203
A0953203
32,00 € Orange Slovensko, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
8. December 2015
Dohoda o splátkach so Skender Hiseni
2015/4
0,00 € Skender Hiseni Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
24. November 2015
Dohoda o splátkach s Hans&Iby, s.r.o.
2015/3
0,00 € Hans&Iby, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
19. Jún 2015
Dodatok č. 6 k Zmluve č. 269/2010 zo dňa 29.6.2010 o poskytovaní stravovacích služieb
1002/11/10
Doplnená
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s., Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
9. Máj 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20156002_Z
20 511,06 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach
19. Január 2015
Dodatok č. 5 k zmluve č. 269/2010 o poskytovaní stravovacích služieb v znení dodatkov č. 1-4
269/2010
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s., Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
14. November 2014
Zmluva č. 1048/5/14. Zmluva o umiestnení, prevádzkovaní technického vybavenia a o zapojení do centrálneho systému evidencie poplatkov
1048514
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
27. Február 2014
Zmluva 24/02/2014 o pskytovaní služieb so Z+M servis s.r.o.
24/02/2014
3 500,00 € Z+M servis, spol. s r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
17. Február 2014
Komisionárska zmluva č.14K000010 s DOXX Stravné lístky spol.s r.o.
14K000010
3,30 € DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
22. Január 2014
Dodatok č.4 k Zmluve 1002/11/10 z 29.6.2010 o poskytovaní stravovacích služieb
Dodatok č.4
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s., Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
18. November 2013
Dodatok č. 1 k zmluve č. 35711146 so Slovanet a.s.; č. zmluvy RÚVZ 1013/7/11
1013/7/11
0,00 € Slovanet, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
28. Október 2013
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu s SPP a.s., č. zmluvy 9100116834
9100116834
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
31. Máj 2013
Poistenie majetku, Allianz a.s., zmluva č. 9872003465; INSIA SK s.r.o.
1039/7/13 č. zmluvy 9872003465
434,13 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
4. Apríl 2013
ZMLUVA č. 40-000064136PO2013 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) verejnou kanalizáciou
40-000064136PO2013
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
21. Január 2013
Komisionárska zmluva 12K000076
1033/1/13
3,32 € DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
20. December 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Dohoda 327/§51/2012 MI
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Regionálny úrad verejného zdravotníctva - Michalovce
12. November 2012
Kúpna Zmluva č.01/10/2012 Renovácia tonerov a cartridge
01/10/2012
0,00 € GLOBAL-A, spol. s r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
26. Apríl 2012
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancov č. 1024/5/12
1024/5/12
0,00 € VAŠA Slovensko, s. r. o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
29. Marec 2012
Nájomná zmluva č. 1023/4/2012 (prenájom garáže)
1023/4/2012
147,26 € DZS-M.K. TRANS, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
1. Marec 2012
Príkazná zmluva č. 1021/2/12
1021/2/12
428,00 € Mgr. Alžbeta Puškárová Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce