Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Apríl 2024
Kúpna zmluva uzatvorená v súlade s § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. o InBody270
1169/5/24
5 500,00 € MedSystem s.r.o Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
24. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka s Allio s.r.o.
1168/04/24
95,00 € Allio s. r. o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
16. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb v zmysle § 269 ods. 2 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov - Kolka
1165/1/24
0,00 € KOLKA s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
11. Júl 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo a poskytnutí užívacích práv č. 158/2001, č. zmluvy RÚVZ Mi: 184/21/01
184/21/01
0,00 € Wolters Kluwer SRs.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
18. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb uzavretá podľa § 84 zákona č. 542/2021 Z. z. ; č. A22109744
1160/8/23
5,00 € Orange Slovensko a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
31. Marec 2023
Dodatok č. 9 k Zmluve č. 269/2010 zo dňa 29.6.2010 o poskytovaní stravovacích služieb, v znení dodatkov č. 1-8
1002/11/10
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s., Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
20. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v zmysle § 269 ods. 2 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov č. 1158/6/23 s Kolka s.r.o
1158/6/23
50,00 € KOLKA s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
6. December 2022
Zmluva o praktickej výučbe uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka, č. 1151/12/22
1151/12/22
25,00 € MUDr. Zsófia Csatlósová Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
2. Február 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
1145/6/22
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
2. Február 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
1144/5/22
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
31. Január 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
Z2022283_Z
17 998,20 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach
20. Január 2022
Dohoda o splátkach uzatvorená podľa §7 zák. č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu v znení neskorších predpisov
1141/2/22
350,00 € Mgr. Rastislav Rožok Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
31. August 2021
Zmluva o poskytovaní služieb v zmysle § 269 ods. 2 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.
1127/10/21
0,00 € KOLKA s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
14. Jún 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202111884_Z
11 994,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach
25. Máj 2021
RÁMCOVÁ ZMLUVA č. 024/2021 o odbere, úprave, zhodnotení alebo zneškodnení odpadov
1123/6/21
0,00 € FECUPRAL spol. s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
8. Marec 2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb, kód objednávky 1-793274524157
1122/5/21
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
8. Február 2021
Zmluva o výpožičke
17/2021
0,00 € Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach
15. Január 2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb, kód objednávky 1-792500303012
1121/4/21
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
13. November 2020
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb ; kód objednávky 1-791289764085
944/14/07
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
14. Október 2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
1116/16/20
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce