Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Február 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
105884/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Bzenov
21. Február 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001354-007
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001354-007_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Bzenov
7. Február 2024
Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb za produkty
24K776004
0,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Obec Bzenov
18. December 2023
Darovacia zmluva
SITB-002-2023/001354-007
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Bzenov
15. December 2023
Zmluva o nájme
15122023
15,30 € Slovak Telekom, a.s. Obec Bzenov
13. December 2023
Zmluva o pripojení
24ZVS0000036828K
0,00 € VSD, a.s. Obec Bzenov
8. December 2023
Zmluva o budúcej zmluve
06122023
0,00 € EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Obec Bzenov
8. December 2023
Mandátna zmluva
07122023
1 600,00 € ING. Dominik Hossa Obec Bzenov
4. December 2023
Dodatok 1/2024
1/2024
0,00 € FÚRA s.r.o. Obec Bzenov
10. November 2023
Poistná zmluvy
5190060804
3,25 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Bzenov
10. November 2023
Poistná zmluva
5190060803
3,25 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Bzenov
10. November 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I.
427/2023
663 716,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Bzenov
8. November 2023
Poistná zmluva
2409271358
0,00 € Generali Poisťovňa Obec Bzenov
26. Október 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
427/2023
663 716,00 € Úrad vlády SR Obec Bzenov
23. Október 2023
Dohoda č. 23/37/054/2807
23/37/054/2807
4 100,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Bzenov
11. Október 2023
Zmluva o dielo
12-23
587 264,15 € EKO SVIP, s.r.o. Obec Bzenov
22. September 2023
Dohoda o zabezpečení aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb
23/37/054/2798
4 100,00 € Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Obec Bzenov
7. September 2023
Úverová zmluva o kontokorentnom úvere
21/CC/CC
20 000,00 € Slovenská sporiteľňa a.s. Obec Bzenov
31. August 2023
Nájomná zmluva o prenájme nebytových priestorov na 1.poshodí OcÚ vo výmere 86m2
012023
266,88 € Cinkos s.r.o., nájomca Obec Bzenov, prenajímateľ
22. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie "Deň obce Bzenov - 600. rokov od 1.písomnej zmienky (1423-2023)
1183/2023/OPR
1 000,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Bzenov