Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2022
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti pri nakladaní s odpadmi
1/2023
Doplnená
0,00 € Fúra s.r.o. Obec Bzenov
11. December 2022
Mandátna zmluva - VO na predmet zákazky: Vodovod a kanalizácia v obci Bzenov pre obyvateľov marginalizovanej rómskej komunity
13092022
2 400,00 € ABYS Slovakia s.r.o. Obec Bzenov
16. November 2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
20092022
600,00 € Ing.Marek Lipka Obec Bzenov
26. Október 2022
Zmluva o dielo - Výstavba "Vodovodu a kanalizácia pre obyvateľov marginalizovanej rómskej komunity"
25102022
5 000,00 € Milan Závacký Obec Bzenov
4. Október 2022
Zmluva o dielo - Výstavba multifunkčného ihriska
1/2022
51 366,09 € HA Invest s.r.o. Obec Bzenov
17. September 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
0016092022
0,00 € 3W Slovakia, s.r.o. Obec Bzenov
17. September 2022
Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých
016092022
0,00 € 3W Slovakia, s.r.o. Obec Bzenov
17. September 2022
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
16092022
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Bzenov
13. September 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
ZLP-VT-2021-0060
100,00 € DEUS Obec Bzenov
23. August 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZM_SEP-IMRK2-2022-004894
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR) Obec Bzenov
11. August 2022
Zmluva na zabezpečenie menších obecných služieb
22/37/012/88
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Obec Bzenov
10. August 2022
Poskytnutie prostriedkov DPO SR
322_0799
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Bzenov
9. August 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
1077/2022/OPR
45 000,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Bzenov
9. August 2022
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti s nakladaním s odpadmi
2/2022
0,00 € Fúra s.r.o. Obec Bzenov
26. Júl 2022
ZMLUVA č. 1077/2022/OPR o poskytnutí dotácie
1077/2022/OPR
45 000,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Bzenov
18. Marec 2022
Objednávka z Portálu produktov a služieb
93320/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Bzenov
9. November 2021
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-VO-660-002/2021
KRHZ-PO-VO-660-002/2021
114 000,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Bzenov
28. Január 2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
85597/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Bzenov
29. Apríl 2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
80894/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Bzenov
27. September 2018
Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-000777-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
PHZ-OPK1-2018-000777-003
29 971,03 € Ministerstvo vnútra SR Obec Bzenov