Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR, uzatvorenej v zmysle §51 Občianskeho zákonníka
1423_316
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Bzenov
5. Máj 2023
Dodatok č.6 k zmluve o poskytnutí NFP zo dňa 4.6.2018
KŽP-PO4-SC431-2017-19/I333
402 647,94 € Ministerstvo životného prostredia SR, zast.Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou Obec Bzenov
22. Apríl 2023
Programové vybavenie ekonomickej agendy
20230405
0,00 € IFOsoft s.r.o. Obec Bzenov
18. Apríl 2023
Dohoda č.23/37/010/127 - MOS - AČ
23/37/010/127
0,00 € UPSVaR Prešov Obec Bzenov
14. Apríl 2023
Dohoda č.23/37/054/1763 - PUPN
23/37/054/1763 - PUPN
0,00 € UPSVaR Prešov Obec Bzenov
12. Apríl 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
13/2023
375,00 € Ľubomír Čižmár - kupujúci Obec Bzenov - predávajúci
22. Marec 2023
Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu
ND 33/2023
0,00 € Kronospan s.r.o. Obec Bzenov
16. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
11/2023
420,00 € JUDr.Martin Staroň Obec Bzenov
15. Marec 2023
Zmluva č.GDPR_2023031510401
GDPR_2023031510401
684,00 € MG GDPR s.r.o. Obec Bzenov
15. Marec 2023
Zmluva_ZD12 2023031510402
ZD č.12 2023031510402
540,00 € MG PZS s.r.o. Obec Bzenov
9. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
8/2023
1 380,00 € Ing.Štefan Fabian PhD. štatutárny audítor Obec Bzenov
6. Marec 2023
Dodatok č.5 k zmluve o Systéme združeného nakladania s odpadmi z obalov a z odpadmi z neobalených výrobkov
Dodatok č.5/2022 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a z odpadmi z neobalených výrobkov v zmysle platného znenia zákona o odpadoch
0,00 € Natur Pack a.s. Obec Bzenov
1. Marec 2023
Dielo o webstránku a webhostingu
MC15022023-002
0,00 € digitálna samospráva s.r.o. Obec Bzenov
15. Február 2023
Návrh poistnej zmluvy - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a podnikajúcich FO
4419016594
857,47 € Komunálna poisťovňa a.s. Obec Bzenov
6. Február 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
98616/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Bzenov
23. Január 2023
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
23012023
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Bzenov
17. Január 2023
Úverová zmluva
26/CC/23
54 870,00 € SLSP a.s. Obec Bzenov
5. Január 2023
Zmluva o službách vo verejnom záujme pri prevádzkovní mestskej pravidelnej autobusovej dopravy
Dodatok č.3 k zmluve o službách vo verejnom záujme pri prevádzkovní mestskej pravidelnej autobusovej dopravy
51 240,00 € Dopravný podnik mesta Prešov a.s. Obec Bzenov
29. December 2022
Zmluva o vydaní a používaní KC pre elektronickú pečať
RA-SNCA/20196505
0,00 € NASES Obec Bzenov
22. December 2022
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti pri nakladaní s odpadmi
1/2023
Doplnená
0,00 € Fúra s.r.o. Obec Bzenov