Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
3.
August
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
47-48/1
0,00 € Obec Drahovce Martina Žáková
4.
Júl
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
141/4/2022
20,00 € Obec Drahovce Alena Lajchová
1.
Júl
2022
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
OPKZP-PO1-SC121/122-2015-1/46/289
0,00 € Obec Drahovce Slovenská agentúra životného prostredia
30.
Jún
2022
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
OPKZP-PO1-SC121/122-2015-1/46/289
0,00 € Obec Drahovce Slovenská agentúra životného prostredia
22.
Jún
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
184-185/4/2022
40,00 € Obec Drahovce Ľubica Varačková
1.
Jún
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
183/4
20,00 € Obec Drahovce Angela Stodolková
11.
Máj
2022
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Drahovce
0,00 € Obec Drahovce Štatistický úrad SR
22.
Marec
2021
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC121/122-2015-1/46
Doplnená
12 440 516,11 € Obec Drahovce Slovenská agentúra životného prostredia
13.
December
2020
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Drahovce
Doplnená
0,00 € Obec Drahovce Štatistický úrad SR
6.
November
2020
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
2020/128/0221
45 461,00 € Obec Drahovce Ministerstvo financií Slovenskej republiky
9.
Október
2020
dohoda uzatvorená podľa §10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/06/010/17
0,00 € Obec Drahovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
7.
November
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IROP-Z-302021K184-222-13
Doplnená
74 992,60 € Obec Drahovce Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25.
September
2019
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ vo veku 50 rokov a viac podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
19/06/054/38
3 401,16 € Obec Drahovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
15.
Január
2019
Dodatok k Dohode o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j
Dodatok č.001/2019/§50j k Dohode č. 18/06/50j/7
0,00 € Obec Drahovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
10.
December
2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1195/2018
2 448,80 € Obec Drahovce Slovenská pošta, a. s.
5.
September
2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/48
OPKZP-PO1-SC111-2017-23/48
Doplnená
128 258,00 € Obec Drahovce Slovenská agentúra životného prostredia
28.
Máj
2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/H262
KŽP-PO4-SC431-2017-19/H262
Doplnená
196 490,40 € Obec Drahovce Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
27.
Marec
2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j
18/06/50j/7
4 663,80 € Obec Drahovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
26.
Apríl
2017
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j
012/§50j/NS/2017
12 679,74 € Obec Drahovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
28.
November
2016
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona
Dohoda č.005/§50j/NS 2016
Doplnená
7 870,14 € Obec Drahovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
1 2 3 »