Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Jún 2023
Nájomná zmluva č. 3100623
3100623
0,00 € Obec Drahovce Pavol Guľa
6. Jún 2023
Nájomná zmluva č. 10840823
10840823
0,00 € Obec Drahovce Katarína Kováčová
25. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
140-141/2/2023
40,00 € Obec Drahovce Darina Rusnáková
10. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
73-74/1/2023
40,00 € Obec Drahovce Iveta Varačková
12. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
8-9/2/2023
20,00 € Obec Drahovce Lukáš Pikna
5. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
144-145/2023/3
20,00 € Obec Drahovce Tobor Holík
22. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
449-450/2023/2
20,00 € Obec Drahovce Peter Mrázik
22. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
90-91/2023/4
20,00 € Obec Drahovce Peter Mrázik
15. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
181/3
20,00 € Obec Drahovce Emilia Psotová
9. Marec 2023
Dohoda o umiestnení inžinierskej stavby v cestnom telese cesty I. triedy
356/1110/2023
0,00 € Obec Drahovce Obecný úrad Slovenská správa ciest, Bratislava
24. Február 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 23.11.2022
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 23.11.2022
0,00 € Obec Drahovce Patrik Kosa
13. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
360/2
20,00 € Obec Drahovce Mária Jakubičková
13. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
198-199/2023/4
295,00 € Obec Drahovce Mária Jakubkovičová
10. Február 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-030/2023/SOIROPPO3-302071BRI7
MK-030/2023/SOIROPPO3-302071BRI7
200 000,00 € Obec Drahovce Ministerstvo kultúry SR
7. Február 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-030/2023/SOIROPPO3-302071BRI7
MK-030/2023/SOIROPPO3-302071BRI7
200 000,00 € Obec Drahovce Ministerstvo kultúry SR
31. Január 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o umiestnení časti zariadenia civilnej ochrany ASVaV na objekte vo vlastníctve prenajímateľa zo dňa 13.1.2005
21/2023
0,00 € Obec Drahovce SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
20. Január 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o umiestnení časti zariadenia civilnej ochrany ASVaV na objekte vo vlastníctve prenajímateľa zo dňa 13.1.2005 - Drahovce-Madunice
21/2023-PN
0,00 € Obec Drahovce SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
2. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 229/2022 podľa § 9b ods. 1 písm. e) a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
10905/2022-M_ODPD
50 000,00 € Obec Drahovce Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
25. Október 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/06/010/53
0,00 € Obec Drahovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
20. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
115-116/1
40,00 € Obec Drahovce Ján Bublavý