Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
107-108/3
40,00 € Obec Drahovce Anna Bazalová
15. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
27-28/1
40,00 € Obec Drahovce Anna Dovčíková
26. Október 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme hrobového miesta č. 417-418/2
2/2023
0,00 € Obec Drahovce Mária Karabová
26. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
417-418/2
20,00 € Obec Drahovce Adriana Karabová
20. Október 2023
Nájomná zmluva
Nájomná zmluva
150,00 € Obec Drahovce T-PRESS, spol. s r. o.
18. Október 2023
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
1 720,00 € Obec Drahovce Brna Ľubomír
18. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
25-26/3
40,00 € Obec Drahovce Daniela Zacharová
12. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
8-9/2
20,00 € Obec Drahovce Pikna Peter
11. Október 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme hrobového miesta č. 8-9/2
1/2023
0,00 € Obec Drahovce Lukáš Pikna
19. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IROP-Z302091DDQ4-91-108
28 600,00 € Obec Drahovce Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
13. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
191/4
220,00 € Obec Drahovce Jana Bakošová
23. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
200-201/4
295,00 € Obec Drahovce Vlková Lenka
26. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
190/4/2023
220,00 € Obec Drahovce Helena Rebrová
4. Júl 2023
Nájomná zmluva č. 4790117
Nájomná zmluva č. 4790117
0,00 € Obec Drahovce Silvia Segešová a Martin Segeš
4. Júl 2023
Nájomná zmluva č. 4790220
č. 4790220
0,00 € Obec Drahovce Móro Pavol
4. Júl 2023
Nájomná zmluva č. 4791021
Nájomná zmluva č. 4791021
0,00 € Obec Drahovce Miroslav Blaško
3. Júl 2023
Nájomná zmluva č. 3100523
3100523
0,00 € Obec Drahovce Tomáš Oríšek a Monika Oríšeková
3. Júl 2023
Nájomná zmluva č. 3100523
3100523
0,00 € Obec Drahovce Tomáš Oríšek a Monika Oríšeková
3. Júl 2023
Nájomná zmluva č. 4790923
4790923
0,00 € Obec Drahovce Lukáš Oríšek a Renáta Skubeňová