Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Jún 2023
Nájomná zmluva č. 4790423
4790423
0,00 € Obec Drahovce Zuzana Perkovičová
15. Jún 2023
Nájomná zmluva č. 4790723
4790723
0,00 € Obec Drahovce Michal Manák a Katarína Manáková
14. Jún 2023
Nájomná zmluva č. 4790823
4790823
0,00 € Obec Drahovce Dalibor Paulovič a Kristína Paulovičová
8. Jún 2023
Nájomná zmluva č. 4790323
4790323
0,00 € Obec Drahovce Lucia Nováková
8. Jún 2023
Nájomná zmluva č. 4791223
4791223
0,00 € Obec Drahovce Eva Kanalosová
8. Jún 2023
Nájomná zmluva č. 4791123
4791123
0,00 € Obec Drahovce Barbora Slobodová
6. Jún 2023
Nájomná zmluva č. 10840823
10840823
0,00 € Obec Drahovce Katarína Kováčová
6. Jún 2023
Nájomná zmluva č. 3100623
3100623
0,00 € Obec Drahovce Pavol Guľa
6. Jún 2023
Nájomná zmluva č. 10840823
10840823
0,00 € Obec Drahovce Katarína Kováčová
25. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
140-141/2/2023
40,00 € Obec Drahovce Darina Rusnáková
10. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
73-74/1/2023
40,00 € Obec Drahovce Iveta Varačková
12. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
8-9/2/2023
20,00 € Obec Drahovce Lukáš Pikna
5. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
144-145/2023/3
20,00 € Obec Drahovce Tobor Holík
22. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
449-450/2023/2
20,00 € Obec Drahovce Peter Mrázik
22. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
90-91/2023/4
20,00 € Obec Drahovce Peter Mrázik
15. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
181/3
20,00 € Obec Drahovce Emilia Psotová
9. Marec 2023
Dohoda o umiestnení inžinierskej stavby v cestnom telese cesty I. triedy
356/1110/2023
0,00 € Obec Drahovce Obecný úrad Slovenská správa ciest, Bratislava
24. Február 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 23.11.2022
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 23.11.2022
0,00 € Obec Drahovce Patrik Kosa
13. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
360/2
20,00 € Obec Drahovce Mária Jakubičková
13. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
198-199/2023/4
295,00 € Obec Drahovce Mária Jakubkovičová