Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. September 2023
Poistná zmluva
5509001011
0,00 € Komunálna poisťovňa Obec Dlhé Stráže
19. September 2023
POistná zmluva
5509001010
40,24 € Komunálna poisťovňa Obec Dlhé Stráže
11. September 2023
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-PO-VO-281-042/2023
KRHZ-PO-VO-281-042/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Dlhé Stráže
5. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z302091CWC9-91-108
2850/2023
13 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Dlhé Stráže
30. August 2023
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve 2022-2024
Kolektívna zmluva
0,00 € OZ PŠaV Obec Dlhé Stráže
24. August 2023
Zmluva č. 1423440 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
1423440
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Dlhé Stráže
24. August 2023
Kúpna zmluva
58
8,65 € Ing. Andrej Závadský Obec Dlhé Stráže
24. August 2023
Mandátna zmluva
13/2023
6 441,00 € PROGRESS & PROSPERITY, s.r.o. Obec Dlhé Stráže
24. August 2023
Sponzorská zmluva
Sponzorská zmluva
200,00 € LEVONET, s.r.o Obec Dlhé Stráže
18. August 2023
Zmluva o zriadení a používaní Klientskeho konta
11/2023
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA) Obec Dlhé Stráže
18. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_142 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_142
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Dlhé Stráže
18. August 2023
Mandátna zmluva
12/2023
6 500,00 € Mgr. Janka Hossová Obec Dlhé Stráže
17. August 2023
ZMLUVA č. 1120/2023/OPR o poskytnutí dotácie
1120/2023/OPR
1 000,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Dlhé Stráže
8. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
10/2023
13 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Dlhé Stráže
28. Júl 2023
Kúpna zmluva IBV Za Kostolom č. 57
57
1,45 € Marta Čulacová Obec Dlhé Stráže
21. Júl 2023
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-VO-369-039/2023
KRHZ-PO-VO-369-039/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Dlhé Stráže
20. Júl 2023
Zmluva o grantovom účte
9/2023
0,00 € Prima banka Slovensko a.s. Obec Dlhé Stráže
10. Júl 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
RA-SNCA/20200725
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Dlhé Stráže
10. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
8863/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Dlhé Stráže
29. Jún 2023
Kúpna zmluva IBV Za Kostolom č. 56
56
5,70 € Ing. Mária Bušová rod. Novotná Obec Dlhé Stráže