Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Máj 2024
Zmluva o likvidácii odpadových vôd
4/2024/PKaČOV/SNV
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Obec Dlhé Stráže
26. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2023-004592, názov projektu: Kanalizácia Dlhé Stráže a ČOV Dlhé Stráže, kód projektu v ITMS2014+: 312061CFY3
473/2024
649 264,83 € Úrad vlády SR Obec Dlhé Stráže
12. Apríl 2024
Poistná zmluva č. 5190066743
5190066743
105,00 € Komunálna poisťovňa Obec Dlhé Stráže
27. Marec 2024
Zmluva o nakladaní s odpadmi
UCO2023/OL2058
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Obec Dlhé Stráže
25. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
1424 422
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Dlhé Stráže
28. Február 2024
Mandátna zmluva - externý manažment pre projekt - Dobudovanie vodovodu Dravce - Dlhé Stráže
Mandátna zmluva - externý manažment pre projekt - Dobudovanie vodovodu Dravce - Dlhé Stráže
3 500,00 € Elli consulting s.r.o. Obec Dlhé Stráže
28. Február 2024
Dohoda o ukončení mandátnej zmluvy zo dňa 4.8.2023
Dohoda o ukončení mandátnej zmluvy
0,00 € Mgr. Janka Hossová Obec Dlhé Stráže
22. Február 2024
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 2023-017
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 2023-017
0,00 € Zahrada-Dílna-Stroje s.r.o. Obec Dlhé Stráže
7. Február 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkiu
81 433,46 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Dlhé Stráže
7. Február 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DKA1 s názvom: Zavedenie miestnej občianskej a preventívnej služby v obci Dlhé Stráže
878/2023
81 433,46 € Úrad vlády SR Obec Dlhé Stráže
6. Február 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
1/2024
0,00 € Zmluva o združenej dodávke elektriny Obec Dlhé Stráže
6. Február 2024
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
096/2024/PO
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Obec Dlhé Stráže
1. Február 2024
Zmluva o spolupráci na projekte Digitálny žiak
Zmluva o spolupráci na projekte Digitálny žiak
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Obec Dlhé Stráže
1. Február 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Obec Dlhé Stráže
24. Január 2024
Kúpna zmluva
202-017
55 815,60 € Zahrada-Dílna-Stroje s.r.o Obec Dlhé Stráže
28. December 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Dlhé Stráže č. 4/L/2019
Dodatok č. 5 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Dlhé Stráže č. 4/L/2019
0,00 € Brantner Nova s.r.o. Obec Dlhé Stráže
22. December 2023
Dodatok č. 3 k zmluve o dielo zo dňa 22.2.2023
19/2023
30 734,40 € CEDIS s.r.o. Obec Dlhé Stráže
22. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo zo dňa 22.2.2023
17/2023
20 371,03 € CEDIS s.r.o. Obec Dlhé Stráže
19. December 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
Z-O/2024/TZKO/170
0,00 € ELEKOS Obec Dlhé Stráže
18. December 2023
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 80/009/23
80/009/23
100 000,00 € Prima banka Slovensko Obec Dlhé Stráže