Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Jún 2023
Kúpna zmluva IBV Za Kostolom č. 55
55
17,25 € Iveta Gabrišová rod. Závadská Obec Dlhé Stráže
16. Jún 2023
Kúpna zmluva IBV Za Kostolom č. 54
54
8,65 € Lukáš Závadský Obec Dlhé Stráže
7. Jún 2023
Dohoda o čiastočnom ukončení Zmluvy o stavebnom diele č. 18/99
8/2023
0,00 € ARPROG, akciová spoločnosť Obec Dlhé Stráže
31. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní implementačných služieb "Kanalizácia a ČOV Dlhé Stráže"
7/2023
6 500,00 € Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja Obec Dlhé Stráže
18. Máj 2023
Kúpna zmluva
52
2,05 € Peter Závadský Obec Dlhé Stráže
16. Máj 2023
Kúpna zmluva
53
34,50 € Katarína Zavadská Obec Dlhé Stráže
4. Máj 2023
Poistná zmluva
5190062174
0,00 € Komunálna poisťovňa Obec Dlhé Stráže
13. Apríl 2023
Mandátna zmluva
5/2023
11 580,00 € AVARM, s.r.o. Obec Dlhé Stráže
20. Marec 2023
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
ZLP-VT-2023-0364
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Dlhé Stráže
28. Február 2023
Mandátna zmluva
4/2023
2 100,00 € Ing. Ján Kunák Obec Dlhé Stráže
24. Február 2023
Zmluva o dielo
02/2023U
11 760,00 € Arland s.r.o. Obec Dlhé Stráže
23. Február 2023
Zmluva o dielo
2/2023
637 500,00 € CEDIS s.r.o. Obec Dlhé Stráže
23. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 22.2.2023
3/2023
0,00 € CEDIS s.r.o. Obec Dlhé Stráže
9. December 2022
Zmluva o grantovom účte
1374/13/0122
0,00 € Prima banka Slovensko a.s. Obec Dlhé Stráže
30. November 2022
Dohoda uzatvorená podľa § 12 ods.3, písm.b) bod 5 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
22/36/012/11
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Obec Dlhé Stráže
30. November 2022
Dohoda uzatvorená podľa § 12 ods.3, písm.b) bod 6 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
22/36/012/12
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Obec Dlhé Stráže
25. November 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
11/2022
180,00 € Obec Dlhé Stráže Jaroslav Bonk, Daniel Čulac
21. November 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
ZoP/2022/545-BZ
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Dlhé Stráže
8. November 2022
Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods.3, ods. 5 písm.b) ods. 11, § 26 ods. 2 písm g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi
22/36/010/21
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Obec Dlhé Stráže
31. Október 2022
Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa v rámci národného projektu "Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestna
22/36/054/391
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Obec Dlhé Stráže