Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
10/2023
13 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Dlhé Stráže
28. Júl 2023
Kúpna zmluva IBV Za Kostolom č. 57
57
1,45 € Marta Čulacová Obec Dlhé Stráže
21. Júl 2023
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-VO-369-039/2023
KRHZ-PO-VO-369-039/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Dlhé Stráže
20. Júl 2023
Zmluva o grantovom účte
9/2023
0,00 € Prima banka Slovensko a.s. Obec Dlhé Stráže
10. Júl 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
RA-SNCA/20200725
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Dlhé Stráže
10. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
8863/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Dlhé Stráže
29. Jún 2023
Kúpna zmluva IBV Za Kostolom č. 56
56
5,70 € Ing. Mária Bušová rod. Novotná Obec Dlhé Stráže
19. Jún 2023
Kúpna zmluva IBV Za Kostolom č. 55
55
17,25 € Iveta Gabrišová rod. Závadská Obec Dlhé Stráže
16. Jún 2023
Kúpna zmluva IBV Za Kostolom č. 54
54
8,65 € Lukáš Závadský Obec Dlhé Stráže
7. Jún 2023
Dohoda o čiastočnom ukončení Zmluvy o stavebnom diele č. 18/99
8/2023
0,00 € ARPROG, akciová spoločnosť Obec Dlhé Stráže
31. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní implementačných služieb "Kanalizácia a ČOV Dlhé Stráže"
7/2023
6 500,00 € Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja Obec Dlhé Stráže
18. Máj 2023
Kúpna zmluva
52
2,05 € Peter Závadský Obec Dlhé Stráže
16. Máj 2023
Kúpna zmluva
53
34,50 € Katarína Zavadská Obec Dlhé Stráže
4. Máj 2023
Poistná zmluva
5190062174
0,00 € Komunálna poisťovňa Obec Dlhé Stráže
13. Apríl 2023
Mandátna zmluva
5/2023
11 580,00 € AVARM, s.r.o. Obec Dlhé Stráže
20. Marec 2023
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
ZLP-VT-2023-0364
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Dlhé Stráže
28. Február 2023
Mandátna zmluva
4/2023
2 100,00 € Ing. Ján Kunák Obec Dlhé Stráže
24. Február 2023
Zmluva o dielo
02/2023U
11 760,00 € Arland s.r.o. Obec Dlhé Stráže
23. Február 2023
Zmluva o dielo
2/2023
637 500,00 € CEDIS s.r.o. Obec Dlhé Stráže
23. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 22.2.2023
3/2023
0,00 € CEDIS s.r.o. Obec Dlhé Stráže