Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Október 2022
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
519 0058238
20,00 € Komunálna poisťovňa Obec Dlhé Stráže
5. Október 2022
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
519 0058216
10,00 € Komunálna poisťovňa Obec Dlhé Stráže
30. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
10/2022
105,00 € Obec Dlhé Stráže Cyril Bendžala
29. September 2022
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
22/36/054/318
664,32 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Obec Dlhé Stráže
27. September 2022
Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb
443 9008622
114,60 € Komunálna poisťovňa Obec Dlhé Stráže
27. September 2022
Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb
443 9008623
44,87 € Komunálna poisťovňa Obec Dlhé Stráže
20. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
7/2022
50,00 € Obec Dlhé Stráže Peter Bonk
5. September 2022
Kúpna zmluva
132022
21 550,00 € Obec Dlhé Stráže Júlia Kuchárová, Martin Kuchár
5. September 2022
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 50
1
0,00 € Peter Zavadský Obec Dlhé Stráže
24. August 2022
Kúpna zmluva
82022
170,00 € Vladimír Slanina Obec Dlhé Stráže
4. August 2022
Kúpna zmluva
50
32,46 € Peter Zavadský Obec Dlhé Stráže
3. August 2022
Kúpna zmluva
49
364,60 € Ján Bača Obec Dlhé Stráže
17. Jún 2022
Kúpna zmluva
48
0,30 € Ing. Ladislav Kráľ Obec Dlhé Stráže
31. Máj 2022
Kúpna zmluva
1/2022
11,62 € Viera Toporcerová Obec Dlhé Stráže
10. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
1422 423
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Dlhé Stráže
4. Máj 2022
Kúpna zmluva ČOV 27
ČOV 27
0,90 € Silvia Králová Obec Dlhé Stráže
3. Máj 2022
Kúpna zmluva ČOV 16
ČOV 16
1,10 € Anna Baluchová Obec Dlhé Stráže
14. Jún 2021
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-VO-408-036/2021
KRHZ-PO-VO-408-036/2021
114 000,00 € SR, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Dlhé Stráže
10. November 2020
Zmluva č. 31/POD-704/20 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie v rámci POD
SAZP SE/POD/2020/154
5 000,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Dlhé Stráže
2. December 2019
Z M L U VA č. 233/2019/OO o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
OU-PO_ZM_OO-233-2019_2019
4 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Prešov Obec Dlhé Stráže