Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Február 2023
Zmluva o dielo
02/2023U
11 760,00 € Arland s.r.o. Obec Dlhé Stráže
23. Február 2023
Zmluva o dielo
2/2023
637 500,00 € CEDIS s.r.o. Obec Dlhé Stráže
23. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 22.2.2023
3/2023
0,00 € CEDIS s.r.o. Obec Dlhé Stráže
9. December 2022
Zmluva o grantovom účte
1374/13/0122
0,00 € Prima banka Slovensko a.s. Obec Dlhé Stráže
30. November 2022
Dohoda uzatvorená podľa § 12 ods.3, písm.b) bod 5 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
22/36/012/11
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Obec Dlhé Stráže
30. November 2022
Dohoda uzatvorená podľa § 12 ods.3, písm.b) bod 6 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
22/36/012/12
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Obec Dlhé Stráže
25. November 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
11/2022
180,00 € Obec Dlhé Stráže Jaroslav Bonk, Daniel Čulac
21. November 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
ZoP/2022/545-BZ
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Dlhé Stráže
8. November 2022
Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods.3, ods. 5 písm.b) ods. 11, § 26 ods. 2 písm g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi
22/36/010/21
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Obec Dlhé Stráže
31. Október 2022
Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa v rámci národného projektu "Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestna
22/36/054/391
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Obec Dlhé Stráže
31. Október 2022
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
519 0058238
20,00 € Komunálna poisťovňa Obec Dlhé Stráže
5. Október 2022
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
519 0058216
10,00 € Komunálna poisťovňa Obec Dlhé Stráže
30. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
10/2022
105,00 € Obec Dlhé Stráže Cyril Bendžala
29. September 2022
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
22/36/054/318
664,32 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Obec Dlhé Stráže
27. September 2022
Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb
443 9008622
114,60 € Komunálna poisťovňa Obec Dlhé Stráže
27. September 2022
Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb
443 9008623
44,87 € Komunálna poisťovňa Obec Dlhé Stráže
20. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
7/2022
50,00 € Obec Dlhé Stráže Peter Bonk
5. September 2022
Kúpna zmluva
132022
21 550,00 € Obec Dlhé Stráže Júlia Kuchárová, Martin Kuchár
5. September 2022
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 50
1
0,00 € Peter Zavadský Obec Dlhé Stráže
24. August 2022
Kúpna zmluva
82022
170,00 € Vladimír Slanina Obec Dlhé Stráže