Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Október 2019
Z M L U V A č. 140320 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140320 08U02
127 174,00 € Environmentálny fond Obec Dlhé Stráže
25. Október 2018
Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-003190 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
PHZ-OPK1-2018-003190
28 986,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Dlhé Stráže
20. Júl 2018
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-2018/452-148
KRHZ-PO-2018/452-148
12 170,54 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Dlhé Stráže
3. November 2016
Z M L U V A č. 119331 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
119331 08U03
21 077,00 € Environmentálny fond Obec Dlhé Stráže
4. August 2016
Z M L U V A č. 113695 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
113695 08U02
101 498,00 € Environmentálny fond Obec Dlhé Stráže
1. Apríl 2016
Objednávka z Portálu produktov a služieb
50198/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Dlhé Stráže
29. Január 2016
Kúpna zmluva
Z2016934_Z
8 184,00 € Daffer spol. s r. o. Obec Dlhé Stráže
21. Október 2015
Z M L U V A č. 112438 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
112438 08U03
32 441,00 € Environmentálny fond Obec Dlhé Stráže
27. Júl 2015
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
706/DIGI/2015
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Obec Dlhé Stráže
26. Máj 2015
Kúpna zmluva
Z20157514_Z
1 303,04 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Obec Dlhé Stráže
11. Apríl 2014
Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky
229/2014
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Základná škola Dlhé Stráže
6. Marec 2013
Poskytnutie hromadných údajov z KN
209/2013– HÚ
0,00 € Správa katastra Prešov Obec Dlhé Stráže