Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/44/060/109
14 127,12 € Obec Rudňany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
25. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/44/060/99
4 709,04 € Beáta Hvizdošová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
25. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/44/060/120
23 545,20 € Obec Nálepkovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
25. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/44/060/116
9 418,08 € MAPOMA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
25. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/44/060/119
4 709,04 € Obec Nálepkovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
25. Marec 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 2024/6
2024/6
593,00 € Kveta Pihíková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
25. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/44/060/123
34 140,52 € Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Spišskej Novej Vsi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/44/060/65
4 709,04 € František Kluknavský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/44/060/97
9 418,08 € Ján Helcmanovský - TAXIK JANIK Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
22. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/44/19B/20
384 258,48 € MEPOS SNV s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/44/060/84
9 418,08 € Penzión Kráľov prameň, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
22. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/44/19B/22
50 857,56 € Odorínske služby, s. r. o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
22. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/44/054/12
169,56 € Obec Hincovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
22. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/44/054/23
10 173,60 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/44/060/103
2 354,52 € Gabriel Revák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/44/060/106
9 418,08 € Domov Nálepkovo, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/44/060/78
9 418,08 € Slávka Petrovová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/44/060/63
4 709,04 € Janka Vargová - VJŠ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/44/060/26
4 709,04 € Anton Dutko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/44/060/86
9 418,08 € Anton Dutko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves