Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/44/060/37
4 709,04 € František Taras Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
19. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/44/054/44
10 173,60 € Obec Markušovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
19. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/44/054/40
3 221,64 € Obec Mníšek nad Hnilcom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
19. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/44/060/70
23 545,20 € Mesto Spišská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
19. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/44/054/49
1 017,36 € Obec Úhorná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
19. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/44/054/37
8 478,00 € Obec Richnava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
19. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/44/054/27
1 526,04 € Obec Smolník Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
19. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/44/054/45
339,12 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
19. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/44/054/2
847,80 € Obec Henclová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
19. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/44/060/79
9 418,08 € Tehelňa STOVA, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
19. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/44/054/48
1 695,60 € Obec Jaklovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
19. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/44/054/13
4 239,00 € Mesto Krompachy Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
19. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/44/054/47
7 630,20 € Mesto Gelnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
19. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/44/054/25
847,80 € Obec Smolnícka Huta Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
19. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/44/054/24
339,12 € Obec Hrišovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
19. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/44/054/46
4 069,44 € Obec Helcmanovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
19. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/44/054/8
169,56 € Obec Margecany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
19. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/44/054/5
508,68 € Obec Stará Voda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
19. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/44/054/31
169,56 € Obec Kluknava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
19. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/44/19B/17
339 050,40 € MEPOS SNV s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves