Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/44/19B/4
Doplnená
514 335,80 € MEPOS SNV s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
22. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/44/19B/20
384 258,48 € MEPOS SNV s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
29. Apríl 2024
Dohoda §54, NP Ľudia a hrady – krok k sociálnej ekonomike
24/44/054/744
355 232,90 € Hrad Markušovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
19. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/44/19B/17
339 050,40 € MEPOS SNV s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
29. Apríl 2024
Dohoda §54, NP Ľudia a hrady – krok k sociálnej ekonomike
24/44/054/750
307 657,06 € Obec Letanovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
1. Apríl 2014
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní nenávratného FP č zmluvy: 32/OKP/2011/NPIII-2B/SN
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní nenávratného FP č zmluvy: 32/OKP/2011/NPIII-2B/SN
300 255,76 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
5. Apríl 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/44/19B/30
281 129,37 € Bocianservis s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
31. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/44/19B/20
270 432,80 € 'Ľudia a perspektíva' OZ, r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
27. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/44/19B/23
245 811,24 € Sociálny podnik Mesta Gelnica, s. r. o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
10. Marec 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/44/53G/12
Doplnená
245 578,03 € Služby obce Spišské Tomášovce, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
2. Marec 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
22/44/53G/6
Doplnená
239 646,77 € GASTRODOM SPIŠ s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
9. Február 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
22/44/53G/1
235 533,53 € MEPOS SNV s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
30. Marec 2021
dohoda o poskytnutí príspevku
Dohoda č. 21/44/53G/1
216 710,01 € MEPOS SNV s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
30. December 2022
dodatok k dohode o poskytnutí príspevku
Dodatok č. 3 k dohode 22/44/53G/6
213 151,16 € GASTRODOM SPIŠ s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
1. Marec 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
22/44/53G/5
Doplnená
200 101,11 € MASÁŽE s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
30. Jún 2016
Dohoda o poskytnutí príspevku
Dohoda č. 16/44/054/182
197 116,95 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
15. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/44/19B/15
196 084,46 € CIBEKA s. r. o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
28. Máj 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - NP
24/44/19B/39
195 425,53 € MEPOS SNV s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
4. Október 2016
dodatok k dohode o poskytnutí príspevku
dodatok č. 1 k d.č. 16/44/054/182
192 024,81 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
7. Apríl 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/44/53G/19
Doplnená
189 977,15 € Sociálny podnik obce Slovinky s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves