Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Apríl 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/44/19B/10
101 008,71 € EUROTRADING SK, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
8. Apríl 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/44/059/24
8 298,00 € Jaroslav Olejník - Betol Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
8. Apríl 2024
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
24/44/010/16
0,00 € Obec Švedlár Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
5. Apríl 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/44/19B/30
281 129,37 € Bocianservis s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
5. Apríl 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/44/19B/27
10 269,60 € PRE-MARK s.r.o., r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
5. Apríl 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/44/19B/28
3 423,20 € PRE-MARK s.r.o., r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
5. Apríl 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/44/19B/29
108 496,44 € PRE-MARK s.r.o., r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
4. Apríl 2024
Dodatok k dohode §19b - ŠR
24/44/19B/23-1
0,00 € Sociálny podnik Mesta Gelnica, s. r. o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
3. Apríl 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/44/060/77
4 709,04 € Základná škola, Slovinky 71 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
2. Apríl 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/44/19B/25
67 810,08 € Štefan Zábojník r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
2. Apríl 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/44/059/22
7 628,58 € Jaroslav Fábry st. - Kovozvar Spiš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
2. Apríl 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/44/059/23
8 298,00 € Jozef Panulin Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
2. Apríl 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/44/19B/26
20 719,82 € Sociálny podnik obce Slovinky s. r. o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
28. Marec 2024
Dodatok ŠR
24/44/059/21-1
52 786,28 € EUROTRADING SK, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
28. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/44/060/121
2 354,52 € Obec Henclová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/44/060/125
28 254,24 € DOMOVINA, n. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/44/060/126
25 899,72 € DOMOVINA, n. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
27. Marec 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/44/059/20
37 747,56 € DOMOVINA, n. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
27. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/44/19B/24
91 637,87 € OSP JAMNÍK r.s.p. s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/44/060/122
16 020,80 € Mesto Spišská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves