Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Máj 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - NP
24/44/19B/42
22 603,36 € GASTRODOM SPIŠ s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
29. Máj 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - NP
24/44/19B/43
26 370,66 € PRE-MARK s.r.o., r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
29. Máj 2024
Dohoda – NP Finančné stimuly – Prax pre mladých
24/44/054/776
0,00 € Bytové družstvo Spišská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
29. Máj 2024
Dohoda §19a Umiestňovací príspevok - NP
24/44/19A/4
3 319,20 € Bocianservis s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
28. Máj 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/44/054/756
659,40 € Obec Nálepkovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
28. Máj 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - NP
24/44/19B/39
195 425,53 € MEPOS SNV s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
28. Máj 2024
Dohoda §19a Umiestňovací príspevok - NP
24/44/19A/3
5 808,60 € 'Ľudia a perspektíva' OZ, r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
28. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - ŠR
24/44/19B/14-2
0,00 € 'Ľudia a perspektíva' OZ, r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
28. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - ŠR
24/44/19B/4-2
0,00 € Sociálny podnik obce Slovinky s. r. o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
28. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/44/54X/20
7 354,80 € Alena Samoľová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
28. Máj 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/44/054/757
263,76 € Obec Henclová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
27. Máj 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - NP
24/44/19B/38
14 127,10 € Sociálny podnik Mesta Gelnica, s. r. o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
27. Máj 2024
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
24/44/010/36
0,00 € Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
27. Máj 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/44/054/754
659,40 € Obec Žehra Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
27. Máj 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/44/054/755
659,40 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
27. Máj 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/44/054/753
131,88 € Obec Vítkovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
24. Máj 2024
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
24/44/010/35
0,00 € Správa školských zariadení Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
24. Máj 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - NP
24/44/19B/40
12 996,90 € Sociálny podnik obce Slovinky s. r. o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
24. Máj 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - NP
24/44/19B/41
25 240,40 € OSP JAMNÍK r.s.p. s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
22. Máj 2024
Dohoda §19a Umiestňovací príspevok - NP
24/44/19A/2
9 957,60 € 'Ľudia a perspektíva' OZ, r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves