Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/44/060/125
28 254,24 € DOMOVINA, n. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/44/060/126
25 899,72 € DOMOVINA, n. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
27. Marec 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/44/059/20
37 747,56 € DOMOVINA, n. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
27. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/44/19B/24
91 637,87 € OSP JAMNÍK r.s.p. s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/44/060/122
16 020,80 € Mesto Spišská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
27. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/44/19B/23
245 811,24 € Sociálny podnik Mesta Gelnica, s. r. o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
26. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/44/060/74
9 418,08 € Základná škola, Školská 297, Jaklovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
26. Marec 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/44/059/19
10 058,52 € Villa Ursi, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
26. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/44/060/124
9 418,08 € Naša cesta, občianske združenie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
26. Marec 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/44/059/21
67 018,80 € EUROTRADING SK, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
25. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/44/060/102
14 127,12 € Ján Džubák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
25. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/44/060/108
7 063,56 € Caritas Spiš, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
25. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/44/060/117
1 604,16 € MAPOMA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
25. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/44/060/82
4 709,04 € Krajské centrum Asociácie Nepočujúcich Slovenska Košice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
25. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/44/054/41
3 391,20 € Mesto Spišská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
25. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/44/060/109
14 127,12 € Obec Rudňany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
25. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/44/060/99
4 709,04 € Beáta Hvizdošová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
25. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/44/060/120
23 545,20 € Obec Nálepkovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
25. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/44/060/116
9 418,08 € MAPOMA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
25. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/44/060/119
4 709,04 € Obec Nálepkovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves