Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/44/054/1208
102,66 € Základná škola, Hutnícka 16, Spišská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
25. September 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/44/060/143
1 372,07 € Silvia Kubičárová Gurecká - KADERNÍCTVO Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
25. September 2023
Dodatok k dohode §19b - ŠR
23/44/19B/6-1
0,00 € Odorínske služby, s. r. o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
25. September 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/44/060/144
1 302,30 € Eva Piatnicová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
22. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/44/054/1184
0,00 € Centrum voľného času, Hutnícka 18, Spišská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
22. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/44/054/1499
6 732,00 € Obec Rudňany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
22. September 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/44/19B/53
39 366,80 € Smižianske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
21. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/44/054/1182
102,66 € Obec Hincovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
21. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/44/054/1191
5 133,00 € Mesto Krompachy Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
21. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/44/054/1217
1 334,58 € Obec Poráč Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
21. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/44/054/1203
4 106,40 € Obec Hrabušice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
21. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/44/054/1310
307,98 € Obec Margecany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
21. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/44/054/1292
8 448,00 € Obec Richnava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
21. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/44/054/1300
102,66 € Obec Hrišovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
21. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/44/054/1366
410,64 € Obec Betlanovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
21. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/44/054/1189
1 539,90 € Obec Arnutovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
20. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/44/054/1199
205,32 € Obec Kluknava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
20. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/44/054/1195
3 901,08 € Obec Mníšek nad Hnilcom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
20. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/44/054/1202
410,64 € Obec Spišský Hrušov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
20. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/44/054/1215
4 517,04 € Obec Letanovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves