Centrálny register zmlúv

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. December 2023
Zmluva o spolupráci
N20231127031
0,00 € Obec Lazany Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
4. December 2023
Zmluva o spolupráci
N20231127033
0,00 € Obec Opatovce nad Nitrou Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
4. December 2023
Zmluva o spolupráci
N20231128007
0,00 € Mesto Snina Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
4. December 2023
Zmluva o spolupráci
N20231129004
0,00 € Obecný úrad Biely Kostol Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
4. December 2023
Zmluva o spolupráci
N20231127038
0,00 € Mesto Bardejov Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
4. December 2023
Zmluva o spolupráci
N20231129005
0,00 € Mesto Nová Dubnica Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
4. December 2023
Zmluva o spolupráci
N20231129013
0,00 € Slovenský Červený kríž, územný spolok Humenné Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
4. December 2023
Zmluva o spolupráci
N20231130002
0,00 € Obec Vlčany Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
4. December 2023
Zmluva o spolupráci
N20231127041
0,00 € Obec Pohronská Polhora Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
4. December 2023
Zmluva o spolupráci
N20231128010
0,00 € Mesto Prievidza Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
4. December 2023
Zmluva o spolupráci
N20231128011
0,00 € Mesto Svit Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
4. December 2023
Zmluva o spolupráci
N20231128012
0,00 € Obec Rabča Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
4. December 2023
Zmluva o spolupráci
N20231129006
0,00 € Mesto Poltár Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
4. December 2023
Zmluva o spolupráci
N20231129007
0,00 € Mesto Sabinov Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
4. December 2023
Zmluva o spolupráci
N20231129008
0,00 € MESTO SOBRANCE Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
4. December 2023
Zmluva o spolupráci
N20231129010
0,00 € Mesto Trebišov Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
4. December 2023
Zmluva o spolupráci
N20231129011
0,00 € Obec Raslavice Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
4. December 2023
Zmluva o spolupráci
N20231129012
0,00 € Obec Tužina Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
4. December 2023
Zmluva o spolupráci
N20231130001
0,00 € Obec Benkovce Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
4. December 2023
Zmluva o spolupráci
N20231201001
0,00 € Mesto Považská Bystrica Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky