Centrálny register zmlúv

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z2712013052501
Doplnená
29 999 999,00 € Fond sociálneho rozvoja Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
20. December 2013
Zmluva o poskytnutí NFP
Zmluva o poskytnutí NFP
Doplnená
28 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Fond sociálneho rozvoja
20. December 2013
Zmluva o poskytnutí NFP
Z2712013055301
Doplnená
17 173 523,00 € Fond sociálneho rozvoja Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
30. Október 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP č. Z312041U153
Z312041U153D05
11 575 295,02 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
2. November 2020
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP
N20201029001
8 587 490,03 € Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
5. November 2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. Z312031T839
N20201026001
8 279 432,08 € Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
2. Jún 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP č. Z312041U153
Z312041U153D04
6 659 374,80 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
3. November 2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. Z312041U153
N20201028001
4 928 395,09 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
23. Júl 2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. zmluvy:Z2715013004401
159/2014–HZ–2.0/D
4 580 942,35 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
10. November 2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. Z312041V989
N20201109001
3 795 726,43 € Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
1. Jún 2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. Z312041U153
Z312041U153
3 706 508,05 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
2. Jún 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP č. Z312041U153
Z312041U153D03
3 706 508,05 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
14. November 2011
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky
113/2011-HZ-2.0/D
Doplnená
1 200 000,00 € PERGAMON spol. s r.o. Fond sociálneho rozvoja
21. Marec 2013
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Z2712013053401
Doplnená
1 000 000,00 € Fond sociálneho rozvoja Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
3. Február 2021
DODATOK č. I312041R60101D03 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
I312041R60101D03
499 776,91 € Mesto Piešťany Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
18. Február 2021
DODATOK č. I312041R26001D01 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
I312041R26001D01
498 750,00 € Mesto Komárno Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
28. Január 2021
DODATOK č. I312041R82001D03 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
I312041R82001D03
498 180,00 € SÝKORKA n.o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
23. Február 2021
DODATOK č. I312041R94001D03 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
I312041R94001D03
498 180,00 € SENIORKA n.o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
16. Jún 2021
DODATOK K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
I312041R08701D02
492 212,10 € StarDOS n.o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
18. Február 2021
DODATOK č. I312041H73801D05 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
I312041H73801D05
472 619,49 € Návrat, občianske združenie Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky