Centrálny register zmlúv

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Február 2011
DODATOK č. DOD/02-2011//084/2010-IZ-4.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančého príspevku k projektu č. 27120130279 zo dňa 15.02.2010
DOD/02-2011//084/2010-IZ-4.0/V
Doplnená
0,00 € Národné centrum pre rovnosť príležitostí, Laurinská 2, 811 02 Bratislava Fond sociálneho rozvoja
1. Február 2011
DODATOK č. DOD/02-2011//066/2010-IZ-4.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančého príspevku k projektu č. 27120130280 zo dňa 17.02.2010
DOD/02-2011//066/2010-IZ-4.0/V
Doplnená
0,00 € Občianske združenie DUVIA, Mierová 5523/2A, 929 01 Dunajská Streda Fond sociálneho rozvoja
1. Február 2011
DODATOK č. DOD/02-2011//055/2010-IZ-4.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančého príspevku k projektu č. 27120130267 zo dňa 10.02.2010
DOD/02-2011//055/2010-IZ-4.0/V
Doplnená
0,00 € Občianske združenie DUVIA, Mierová 5523/2A, 929 01 Dunajská Streda Fond sociálneho rozvoja
1. Február 2011
DODATOK č. DOD/02-2011//013/2010-IZ-4.0/V k zmluve o poskytnutí nenávratného finančého príspevku k projektu č. 271202300028 zo dňa 16.02.2010
DOD/02-2011//013/2010-IZ-4.0/V
0,00 € ZORA, o.z., Bárdošova 12, 831 01 Bratislava Fond sociálneho rozvoja
8. Február 2011
Zmluva o poskytnutí NFP č. 342/2010-IZ-4.0/V k projektu č. 27120130394 zo dňa 07.02.2011
342/2010-IZ-4.0/V
Doplnená
0,00 € Centrum rozvoja regiónov, Letná 8, 048 01 Rožňava Fond sociálneho rozvoja
10. Február 2011
DODATOK č. DOD/01-2011//308/2010-IZ-5.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu č. 27120130414 zo dňa 12.10.2010
DOD/01-2011//308/2010-IZ-5.0/V
0,00 € Lemešany 186, 082 03 Lemešany Fond sociálneho rozvoja
10. Február 2011
Dodatok č. DOD/02-2010//184/2010-IZ-4.0/V k Zmluve o poskytnutí NFP k projektu č. 27120230097, zo dňa 16. 06. 2010
DOD/02-2010//184/2010-IZ-4.0/V
0,00 € MAGNOL SERVIS, s. r. o., Hroncova 3, Košice – Staré mesto Fond sociálneho rozvoja
11. Február 2011
DODATOK č. DOD/01-2011//281/2010-IZ-5.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu č. 27120130389 zo dňa 07.09.2010
DOD/01-2011//281/2010-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Obec Sačurov Fond sociálneho rozvoja
11. Február 2011
Dodatok č. DOD/04-2010/008-IZ-5.0/V k zmluve o poskytnutí NFP k projektu 27120130250
DOD/04-2010/008-IZ-5.0/V
0,00 € PSI Javorníky Fond sociálneho rozvoja
14. Február 2011
DODATOK č. DOD/01-2011//238/2010-IZ-5.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu č. 27120130342 zo dňa 18.09.2010
DOD/01-2011//238/2010-IZ-5.0/V
0,00 € Obec Turňa nad Bodvou Fond sociálneho rozvoja
15. Február 2011
DODATOK č. DOD/01 – 2011/245/2010-IZ-5.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu č. DP 52/OP ZaSI-FSR-2009/2.1/09 zo dňa 26.8.2010
DOD/01 – 2011/245/2010-IZ-5.0/V
0,00 € Obec Buzica Fond sociálneho rozvoja
15. Február 2011
DODATOK č. DOD/01 – 2011/318/2010-IZ-5.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu č. 17/OPZaSI/FSR/2009/2.1/09 zo dňa 20.9.2010
DOD/01 – 2011/318/2010-IZ-5.0/V
0,00 € Obec Žehra Fond sociálneho rozvoja
15. Február 2011
DODATOK č. DOD/01 – 2011//002/2010-IZ-4.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu č.27120230004
DOD/01 – 2011//002/2010-IZ-4.0/V
0,00 € Európske centrum výchovy a vzdelávania, o.z. Fond sociálneho rozvoja
16. Február 2011
DODATOK č. DOD/01 – 2011/280/2010-IZ-5.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu č. DP 112/OP ZaSI-FSR-2009/2.2/04 zo dňa 2.9.2010
DOD/01 – 2011/280/2010-IZ-5.0/V
0,00 € Občianske združenie REDITUS-NÁVRAT Fond sociálneho rozvoja
18. Február 2011
DODATOK č. DOD/02 – 2011//056/2010-IZ-4.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu č. 27120130269 zo dňa 11.02.2010
056/2010-IZ-4.0/V
0,00 € Mimovládne stredisko pre podporu projektov, n. o. Fond sociálneho rozvoja
18. Február 2011
DODATOK č. DOD/02 – 2011//064/2010-IZ-4.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu č. 27120130272 zo dňa 18.02.2010
064/2010-IZ-4.0/V
0,00 € Združenie pre rozvoj regiónov Slovenska – BRNČALKA Fond sociálneho rozvoja
22. Február 2011
Dodatok č. 2k Zmluve o poskytnutí NFP k projektu č. 27120230008 zo dňa 1.2.2010
DOD/02 – 2011//022/2010-IZ-4.0/V
0,00 € Cesta správnym smerom Fond sociálneho rozvoja
23. Február 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP k projektu č. 27120130268 zo dňa 9.2.2010
DOD/01 – 2011//050/2010-IZ-4.0/V
0,00 € Obec Diakovce MPSVR SR
24. Február 2011
DODATOK č. DOD/02 – 2011//011/2010 – IZ – 4.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu č. 27120130270 zo dňa 11.02.2010
DOD/02 – 2011//011/2010 – IZ – 4.0/V
0,00 € Obec Hlinné MPSVR SR
24. Február 2011
DODATOK č. DOD/02 – 2011//015/2010 – IZ – 4.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu č. 27120230034 zo dňa 11.02.2010
DOD/02 – 2011//015/2010 – IZ – 4.0/V
0,00 € Obec Hlinné MPSVR SR