Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Január 2024
Zmluva o spolupráci
N20240110001
0,00 € Človek v ohrození Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
12. Január 2024
Zmluva o spolupráci
N20240102002
0,00 € Mesto Tlmače Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
12. Január 2024
Zmluva o spolupráci
N20240106001
0,00 € Obec Pohronský Ruskov Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
12. Január 2024
Zmluva o spolupráci
N20240102001
0,00 € Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
12. Január 2024
Zmluva o spolupráci
N20240104001
0,00 € Občianske združenie Centrum vzdelávania a odbornej pomoci Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
8. Január 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci č. N20231017020
N20231017020
0,00 € Obec Hermanovce Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
25. August 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
H20230822001
0,00 € UTAR - Technologické centrum, spol. s r.o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
29. December 2023
Kolektívna zmluva
KZ na r. 2024
Doplnená
0,00 € ZO SLOVES pri IAMPSVR SR Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
22. December 2023
Zmluva o partnerstve
Z401401DWQ1
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
22. December 2023
Zmluva o spolupráci
N20231219001
0,00 € Inštitút pre sociálny rozvoj a ďalšie vzdelávanie Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
21. December 2023
Zmluva o spolupráci
N20231218001
0,00 € Doma u Kapucínov, n.o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
21. December 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
H20231219001
0,00 € Veronika Komárová Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
19. December 2023
Zmluva o spolupráci
N20231212001
0,00 € Vaša charita, n.o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
19. December 2023
Zmluva o spolupráci
N20231213001
0,00 € Obec Hajnáčka Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
13. December 2023
Zmluva o partnerstve
H20231213001
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
12. December 2023
Zmluva o partnerstve
N20231211001
0,00 € Úrad pre verejné obstarávanie Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
12. December 2023
Zmluva o spolupráci
N20231211002
0,00 € Obec Beniakovce Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
7. December 2023
Zmluva o spolupráci
N20231130011
0,00 € Bratislavská arcidiecézna charita Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
7. December 2023
Zmluva o spolupráci
N20231130012
0,00 € Mesto Spišské Vlachy Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
7. December 2023
Zmluva o spolupráci
N20231130013
0,00 € Obec Liptovská Teplička Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky