Centrálny register zmlúv

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231123015
0,00 € Mesto Svidník Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
28. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231121004
0,00 € Obec Nemecká Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
27. November 2023
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20210415001D03
25 635,60 € Obec Krásny Brod Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
27. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231124001
0,00 € Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
23. November 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
H20231122002
0,00 € Katarína Bodnárová Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
23. November 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
H20231122001
0,00 € Jana Magerová Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
23. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231114003
0,00 € Bratská jednota baptistov, cirkevný zbor v Ružomberku Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
23. November 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
H20231123001
0,00 € Zuzana Boršč Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
23. November 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
H20231123002
0,00 € Zuzana Bugošová Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
23. November 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
H20231123003
0,00 € Denisa Demjanovičová Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
23. November 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
H20231123004
0,00 € Antónia Horváthová Vaverčáková Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
23. November 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
H20231123005
0,00 € Tomáš Sivák Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
22. November 2023
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20210310001D05
0,00 € Obec Opatovce Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
22. November 2023
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20191119001D11
0,00 € Obec Lipovec Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
22. November 2023
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20210317002D06
0,00 € Obec Brunovce Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
22. November 2023
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20210331001D07
0,00 € Obec Číž Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
21. November 2023
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20200730001D08
0,00 € Obec Hromoš Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
21. November 2023
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20200117002D05
0,00 € Obec Čičarovce Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
21. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231115001
0,00 € Obec Divín Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
21. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231115002
0,00 € Mesto Žilina Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky