Centrálny register zmlúv

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231123020
0,00 € Obec Búč Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
28. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231122004
0,00 € Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
28. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231123021
0,00 € Obec Modrany Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
28. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231122005
0,00 € Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
28. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231122006
0,00 € Mesto Veľký Meder Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
28. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231122007
0,00 € Obec Bacúch Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
28. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231124002
0,00 € Diecézna charita Rožňava Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
28. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231124007
0,00 € Správa zariadení sociálnych služieb Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
28. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231123001
0,00 € Domov sv. Dominika Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
28. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231123005
0,00 € Obec Horná Potôň Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
28. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231123013
0,00 € Obec Čaklov Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
28. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231123011
0,00 € Mesto Čadca Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
28. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231123014
0,00 € Javorry n.o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
28. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231123016
0,00 € Mesto Veľký Šariš Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
28. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231123017
0,00 € Obec Lesenice Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
28. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231123018
0,00 € Obec Poniky Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
28. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231124003
0,00 € Občianske združenie Opatrovateľka Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
28. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231124004
0,00 € Obec Smižany Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
28. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231124005
0,00 € Obec Zubrohlava Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
28. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231124006
0,00 € Zariadenie pre seniorov a Denný stacionár Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky