Centrálny register zmlúv

Ústredie ľudovej umeleckej výroby

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. September 2023
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej kultúry
754/2023
350,00 € Valéria Gyürüsiová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
26. September 2023
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej kultúry
755/2023
350,00 € Ing. Milan Beliančin Ústredie ľudovej umeleckej výroby
26. September 2023
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej kultúry
756/2023
350,00 € Pavol Gregor Ústredie ľudovej umeleckej výroby
26. September 2023
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej kultúry
757/2023
350,00 € Eva Horváth - kreatívne s prírodou Ústredie ľudovej umeleckej výroby
26. September 2023
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej kultúry
758/2023
350,00 € Ing. Erika Rudíková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
26. September 2023
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej kultúry
759/2023
350,00 € Ing. Jozef Boďa Ústredie ľudovej umeleckej výroby
19. September 2023
KÚPNA ZMLUVA
750/2023
180,00 € Apolónia Palugová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
18. September 2023
ZMLUVA O DIELO
748/2023
75,00 € Prof.Ing.Tibor Uhrín, ArtD. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
18. September 2023
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej umeleckej výroby
749/2023
90,00 € Vojtech Rigó Ústredie ľudovej umeleckej výroby
13. September 2023
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
686/2023
29 687,40 € Národné osvetové centrum Ústredie ľudovej umeleckej výroby
8. September 2023
KÚPNA ZMLUVA
747/2023
60,00 € Apolónia Palugová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
7. September 2023
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
735/2023
250,00 € Mgr.art. Martin Mjartan, ArtD. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
7. September 2023
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
736/2023
660,00 € Mgr. art. Monika Bajlová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
7. September 2023
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej umeleckej výroby
737/2023
100,00 € Ladislav Hedvigi Ústredie ľudovej umeleckej výroby
7. September 2023
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
739/2023
500,00 € Peter Bandúr Ústredie ľudovej umeleckej výroby
7. September 2023
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
740/2023
300,00 € Ján Viglaš Ústredie ľudovej umeleckej výroby
7. September 2023
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
741/2023
500,00 € Rastislav Haroník Ústredie ľudovej umeleckej výroby
7. September 2023
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
742/2023
600,00 € Ján Pečuk Ústredie ľudovej umeleckej výroby
7. September 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o vývoji a vytvorení novej webovej stránky ÚĽUV
743/2023
0,00 € Brackets by TRIAD s.r.o. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
7. September 2023
Zmluva o spolupráci
744/2023
45,00 € Mgr. art. Daniela Kytková Ústredie ľudovej umeleckej výroby