Centrálny register zmlúv

Ústredie ľudovej umeleckej výroby

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. September 2023
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej umeleckej výroby
726/2023
130,00 € ZUMBUCCA, s.r.o Ústredie ľudovej umeleckej výroby
5. September 2023
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej umeleckej výroby
727/2023
80,00 € PhDr. Peter Zoričák Ústredie ľudovej umeleckej výroby
5. September 2023
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej umeleckej výroby
729/2023
130,00 € Pavol Moravčík Ústredie ľudovej umeleckej výroby
5. September 2023
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej umeleckej výroby
730/2023
80,00 € Ivan Bobot Ústredie ľudovej umeleckej výroby
5. September 2023
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej umeleckej výroby
731/2023
130,00 € Jozef Frgelec Ústredie ľudovej umeleckej výroby
5. September 2023
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej umeleckej výroby
732/2023
50,00 € Ing. Jiří Stoklasa Ústredie ľudovej umeleckej výroby
31. August 2023
Smlouva o partnerství (spolupráci)
676/2023
0,00 € Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústredie ľudovej umeleckej výroby
30. August 2023
ZMLUVA o poskytnutí poštovej služby „ZMLUVNÁ TLAČ“
482/2023
900,00 € Slovenská pošta, a.s. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
30. August 2023
DOHODA O SPOLUPRÁCI
710/2023
0,00 € Jarmila Rybanská Ústredie ľudovej umeleckej výroby
30. August 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
712/2023
360,00 € MaMa Natura s.r.o. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
30. August 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
713/2023
360,00 € František Compál Ústredie ľudovej umeleckej výroby
30. August 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
714/2023
360,00 € Milan Drottner Ústredie ľudovej umeleckej výroby
30. August 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
715/2023
360,00 € Kafičko s.r.o. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
30. August 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
716/2023
360,00 € Eliška Kolářová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
30. August 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
717/2023
360,00 € Terézia Falťanová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
30. August 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
718/2023
360,00 € KAFEHAUS s.r.o. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
30. August 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
719/2023
480,00 € Peter Klinko & syn PUK Pukanské párance Ústredie ľudovej umeleckej výroby
30. August 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
720/2023
480,00 € Jana Molnárová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
30. August 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
721/2023
600,00 € Gabriela Čechovičová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
30. August 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
722/2023
280,00 € Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. Ústredie ľudovej umeleckej výroby