Centrálny register zmlúv

Ústredie ľudovej umeleckej výroby

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Október 2023
KÚPNA ZMLUVA
774/2023
330,00 € Zita Uhlerová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
23. Október 2023
KÚPNA ZMLUVA
775/2023
70,00 € Dominik Chrušč Ústredie ľudovej umeleckej výroby
23. Október 2023
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
776/2023
300,00 € Diana Némethová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
20. Október 2023
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
772/2023
300,00 € Denisa Ronecová, RODOS – dekoratívne doplnky Ústredie ľudovej umeleckej výroby
20. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej kultúry
773/2023
100,00 € Eva Švorcová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
19. Október 2023
KÚPNA ZMLUVA
771/2023
200,00 € Valéria Gyűrüsiová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
16. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej kultúry
769/2023
300,00 € Zuzana Kovalčíková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
16. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej umeleckej výroby
770/2023
300,00 € Mgr. Art. Kamila Zuščáková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
13. Október 2023
Dohoda o spolupráci pri organizácii podujatia
768/2023
0,00 € Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Ústredie ľudovej umeleckej výroby
12. Október 2023
Dohoda o spolupráci pri organizácii podujatia
767/2023
100,00 € Včelárska paseka Ústredie ľudovej umeleckej výroby
9. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej umeleckej výroby
766/2023
120,00 € Juraj Hanulík Ústredie ľudovej umeleckej výroby
29. September 2023
ZMLUVA O DIELO
763/2023
1 550,00 € Július Lalák Ústredie ľudovej umeleckej výroby
29. September 2023
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
764/2023
300,00 € Ľudmila Fulierová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
28. September 2023
Dohoda o skončení platnosti a účinnosti Zmluvy o akceptácii platobných kariet č. 4665-01/2013 a Zmluvy o užívaní zariadenia
738/2023
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
27. September 2023
Zmluva o spolupráci
760/2023
120,00 € Mgr. Monika Zapletalová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
27. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej kultúry č. 692/2023
761/2023
0,00 € Peter Kormoš Ústredie ľudovej umeleckej výroby
27. September 2023
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
762/2023
1 450,00 € Ondrej Zachar Ústredie ľudovej umeleckej výroby
26. September 2023
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
751/2023
1 050,00 € Jakub Balko Entertainment Ústredie ľudovej umeleckej výroby
26. September 2023
KÚPNA ZMLUVA
752/2023
150,00 € Ing. Jozef Boďa Ústredie ľudovej umeleckej výroby
26. September 2023
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej kultúry
753/2023
350,00 € Eva Švorcová Ústredie ľudovej umeleckej výroby