Centrálny register zmlúv

Ústredie ľudovej umeleckej výroby

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. September 2023
KÚPNA ZMLUVA
750/2023
180,00 € Apolónia Palugová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
18. September 2023
ZMLUVA O DIELO
748/2023
75,00 € Prof.Ing.Tibor Uhrín, ArtD. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
18. September 2023
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej umeleckej výroby
749/2023
90,00 € Vojtech Rigó Ústredie ľudovej umeleckej výroby
13. September 2023
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
686/2023
29 687,40 € Národné osvetové centrum Ústredie ľudovej umeleckej výroby
8. September 2023
KÚPNA ZMLUVA
747/2023
60,00 € Apolónia Palugová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
7. September 2023
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
735/2023
250,00 € Mgr.art. Martin Mjartan, ArtD. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
7. September 2023
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
736/2023
660,00 € Mgr. art. Monika Bajlová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
7. September 2023
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej umeleckej výroby
737/2023
100,00 € Ladislav Hedvigi Ústredie ľudovej umeleckej výroby
7. September 2023
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
739/2023
500,00 € Peter Bandúr Ústredie ľudovej umeleckej výroby
7. September 2023
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
740/2023
300,00 € Ján Viglaš Ústredie ľudovej umeleckej výroby
7. September 2023
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
741/2023
500,00 € Rastislav Haroník Ústredie ľudovej umeleckej výroby
7. September 2023
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
742/2023
600,00 € Ján Pečuk Ústredie ľudovej umeleckej výroby
7. September 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o vývoji a vytvorení novej webovej stránky ÚĽUV
743/2023
0,00 € Brackets by TRIAD s.r.o. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
7. September 2023
Zmluva o spolupráci
744/2023
45,00 € Mgr. art. Daniela Kytková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
7. September 2023
Zmluva o spolupráci
745/2023
30,00 € Mgr. art. Henrieta Tholt Ústredie ľudovej umeleckej výroby
7. September 2023
Zmluva o spolupráci
746/2023
30,00 € MgA. Milan Hanko Ústredie ľudovej umeleckej výroby
6. September 2023
Dohoda o spolupráci
733/2023
0,00 € Inklúzia Ústredie ľudovej umeleckej výroby
6. September 2023
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej umeleckej výroby
734/2023
50,00 € Martina Balková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
5. September 2023
KÚPNA ZMLUVA
724/2023
40,00 € Dominik Chrušč Ústredie ľudovej umeleckej výroby
5. September 2023
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej umeleckej výroby
725/2023
130,00 € Andrea Malinovská Ústredie ľudovej umeleckej výroby